שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

לפזר בשבת סוכר על הגזר כדי לרככו

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

כ"ט אייר תשע"ט
שאלה
האם מותר לפזר בשבת סוכר על גזר כדי לרככו לפני האכילה?
תשובה
נקדים את הדין ממנו נובעת השאלה, אסרו חכמים לכבוש ירקות חיים בשבת משום שכבישה דומה לבישול. (שכא סעיף ג ומ"ב ס"ק טז) כמו כן, אסרו חכמים למלוח ירקות ומאכלים שהדרך לכובשם משום שפעולה זו דומה לכובש ירקות.(סעיף ג). אמנם האיסור הוא דוקא באופן שמולח את הירק ומניחו לאוכלו בסעודה שתהיה לאחר זמן אבל כמובן שמותר למלוח כל חתיכה בפני עצמה ולאוכלה ויש מתירים אפילו למלוח כמה חתיכות יחד כשמתכוין לאוכלם מיד, משום שעיקר האיסור הוא כשמפזר מלח על ירק על מנת לאוכלו לאחר זמן. (שכא סעיפים ג' ד') כשמדובר בירקות או מאכלים שאין דרך לכובשם במלח, מותר למלוח אותם לקראת הסעודה. (סוף סעיף ג וסעיף ה') כמו כן כשמפזר שמן שממעיט את כח המלח, מותר למלוח את הירק משום שאין במקרה זה שום דמיון לכבישה ועיבוד. (מ"ב יד). כעת נדון בגוף השאלה, גזר הוא ירק שרגילים לכובשו, שהרי מוצאים בשווקים גזר משומר בסגנונות שונים, לכן כל הדינים הנ"ל שכתבנו לגבי מליחת ירקות נוגעים גם לגזר. ומה הדין לגבי סוכר? בשו"ת אור לציון (חלק ב פרק לג אות א) כתב שאין איסור לפזר סוכר על פירות וירקות משום שסוכר אינו חומר לעיבוד ושימור כלל. ובשמירת שבת כהלכתה (פרק יא הערה א) כתב בשם הרב אויערבך זצ"ל שפירות או ירקות שרגילים לשמר אותם על ידי סוכר, יש לאסור לפזר עליהם סוכר. ולעניננו מכיון שאין רגילות כלל לשמר גזר על ידי סוכר עולה שאין בזה איסור ומותר לפזר סוכר על הגזר בשבת. לסיכום מותר לפזר סוכר על גזר בשבת על מנת לרככו ולאוכלו בשבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il