ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

תלישת ציפורן ועור שמציקים בשבת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ח סיון תשע"ט

תלישת ציפורן ועור שמציקים בשבת


הרב נועם דביר מייזלס

שאלה:
שלום הרב, רציתי לדעת האם מותר לי לתלוש ציפורן או עור שעומדים להתלש בשבת?

תשובה:
שלום רב !
א. ציפורן שנתלשה רובה – מותר לתלוש אותה (בידיו או בשיניו) אם יש לו צער מכך.
ב. עור שנתלש רובו – אסור לתולשו, בין עור שמסביב לצפורניים או בכל מקום אחר.

מקורות:
הגמ' בשבת (צד:) דנה באיזה אופן יש איסור מהתורה של מלאכת גוזז בתלישת הציפורן והעור ובאיזה מקרה אין איסור: "תניא רשב"א אומר ציפורן שפירש רובה, וציצין [רש"י - רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב הציפורן] שפרשו רובן, ביד מותר, בכלי חייב חטאת. מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה, הכי קאמר, פירשו רובן – ביד מותר, בכלי פטור אבל אסור. לא פירשו רובן – ביד פטור אבל אסור, בכלי חייב חטאת. אמר רב יהודה הלכה כרשב"א... אמר רבי יוחנן והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותו". וכמסקנת גמרא זו נפסק להלכה בטור ושו"ע (שכ"ח, ל"א).
ונחלקו הראשונים בביאור דברי רבי יוחנן, דעת רש"י שדוקא כאשר פרשו כלפי מעלה אז יהיה מותר, כלומר כשהוא מגביה אצבעותיו, כלפי חוץ היד. ומאידך דעת ר"ת שדוקא אם פרשו כלפי גוף האדם, אז יהיה מותר. ובפשטות ב' הפירושים מדברים על ציצין שפרשו רובן. ומרן השו"ע (שם) פסק ע"פ הטור לחוש לב' הפירושים. וכתב המ"ב (סקצ"ט): "ולכן אפילו פירשו רובן, אסור ליטלן אפילו ביד". וכתב בספר קצות השולחן (קמ"ג, א') שהשו"ע החמיר כב' הפירושים רק לגבי ציצין שסביב הציפורן, כלומר העור, אך בציפורניים שפירשו רובן, והן מצערות אותו – מותר להסירן ביד. וכ"פ השש"כ (פי"ד, נ"ד), והליכו"ע (ח"ד עמ' רל"ו), וילקו"י (שכ"ח, קע"ט), וראה עוד במנחו"א (ח"ב שצ"ב), נשמת אברהם (ח"א עמ' ר"ז), בא"ח (כי תשא ט"ז).

בברכת התורה,


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il