שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קניית ומכירת דירה

מעבר דירה בין המצרים וזמן קביעת המזוזה וברכת "הטוב והמטיב"

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ו סיון תשע"ט
שאלה
שלום, לאחרונה רכשנו דירה ובחוזה נרשם בטעות בלי ששמנו לב שנסיים להעביר את הכסף ונקבל מפתח בי"ח בתמוז (שהוא השנה צום י"ז בתמוז נדחה). לאחר ששמנו לב לטעות יצרנו קשר עם המוכרים וסיכמנו איתם בעל פה שנקדים את קבלת המפתח ליום שישי שלפני כן, ואם יצליחו לפנות מוקדם יותר אז נקבל מוקדם יותר. במידה ובאמת נקבל את המפתח ביום שישי ברור לנו שלא נעבור לגור שם באותו יום. כיצד עלינו לנהוג לגבי קביעת מזוזה, העברת החפצים וברכת הטוב והמטיב בימי בין המצרים? אנחנו צריכים לפנות את הדירה אותה אנחנו שוכרים כרגע במהלך בין המצרים, כך שאין לנו ברירה אלא להעביר את חפצינו בתקופה זו, אלא אם יתאפשר למוכרים להקדים את הפינוי יותר. האם את הברכה יש לברך בין המצרים כשמבצעים את המעבר או ביום קבלת המפתח? ומתי נכון לקבוע את המזוזה? ברגע קבלת המפתח או בזמן המעבר? תודה!
תשובה
לשואלים, שלום וברכה, וברכת יישוב טוב בביתכם החדש! עדיף להמתין ולקבוע את המזוזה בזמן המעבר, ואם המעבר נעשה בשלבים, בהתחלה חלק מהריהוט ואחר כך מעבר למגורים מלאים, יש לברך כאשר מתחילים להכניס את הריהוט. אז גם יותר מתאים לברך ברכת "הטוב והמטיב", אחרי קביעת המזוזה. הרחבה: מבחינת הלכות בין המצרים אין מניעה לברך "הטוב והמטיב" בימים אלה. רק לגבי ברכת "שהחיינו", שיש בה התייחסות מפורשת "לזמן הזה", נהוג שלא לברך בימי בין המצרים (שערי תשובה, סי' תקנא ס"ז; שו"ת אור לציון ח"ג פכ"ה הערה ד). אם כי, לגבי ברכת "הטוב והמטיב" על שינוי יין יש שכתבו שעדיף להמנע מכך בימי בין המצרים (שו"ת הלכות קטנות ח"ב סי' קעה), אבל בצורך משמעותי כמו מעבר דירה בוודאי הדבר מותר. הזמן הראוי לברכת "הטוב והמטיב", מעיקר הדין הוא בזמן ביצוע הקניין (שו"ע סי' רכג ס"ד), כלומר, מסירת המפתח. אך לגבי בגד מקובל להמתין עם הברכה עד זמן השימוש, משום שעיקר השמחה היא בשימוש ולא בקנייה (מאמר מרדכי סי' רכג סק"ה). החיי אדם (ח"א כלל סב ס"ב) כותב שהדבר תלוי בשמחת האדם: אם יש שמחה על עצם היכולת לרכוש כזה חפץ - יש לברך בשעת הקניין; ואם מדובר על חפץ שקנייתו איננה משמעותית כל כך, לפי מחירו ולפי יכולתו הכלכלית של הקונה, אז השמחה היא בשימוש, ויש לברך זמן השימוש. לפי הבחנה זו מסתבר שבקניית בית יש לברך בזמן הקנייה, משום שהיכולת לקנות היא שמחה גדולה. ברם, אם בזמן הקנייה אין מזוזות בבית עדיף לחכות עד קביעת המזוזות, מפני שהבית אינו ראוי לשימוש קבוע עד שייקבעו בו המזוזות (שער הציון סי' רכג ס"ק כא). מתי לקבוע את המזוזות? גם כאן, העיתוי של בין המצרים לא משנה כלל. זוהי שאלה הלכתית נפרדת, האם החובה לקבוע מזוזה מתחילה מיד ברכישה, או במעבר בפועל (הרחבתי על כך כאן: direct.yeshiva.org.il/ask/?id=109334). למעשה, עדיף לקבוע כאשר באים לגור, או, אם העברת הדירה נעשית בשלבים, כאשר מתחילים להכניס את הריהוט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il