שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

הקשר בין מקום הנחת נרות חנוכה והבור של יוסף

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ג סיון תשע"ט
שאלה
האם קיים והיכן המקור שהגובה המקסימלי להנחת נרות חנוכה עשרים אמה, ועומק הבור היה גם עשרים אמה שזה העומק המינימלי שעין אדם לא שולטת...?
תשובה
שלום וברכה. אכן בגמרא בשבת (כא, ב - כב, א) שתי המימרות מוזכרות אחת אחר השנייה: "אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי, ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב "והבור רק אין בו מים" ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה תלמוד לומר אין בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו". המפרשים התקשו בשאלה מה הקשר בין המימרות, ובתורה תמימה (בראשית לז, כד) הביא שעל ידי בסמיכות המאמרים אנו לומדים מדוע האחים השליכו את יוסף לבור ולא חששו שהוא ימות מהנחשים: המפרש במסכת תמיד (כח, ב ד"ה צבר) כתב שבכל מקום שמוזכרת לשון 'השלכה' הכוונה ליותר מעשרים אמה. בפסוקים מוזכר שהאחים השליכו את יוסף לבור, וממילא, הם לא ידעו שיש שם נחשים ועקרבים כי הבור היה עמוק יותר מעשרים אמה, ובמרחק כזה העין לא שולטת - כשם שבנר חנוכה העין לא שולטת, ולא רואים את הנרות אם מדליק בגובה של יותר מעשרים אמה. בברכה הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il