ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה ריבית, השקעות ובנקים

חזרה מחתימת חוזה על סכום החוב

שאלה
לפי דין תורה בעל חוב (חברת השקעות) שחתם חוזה על סכום החוב, האם יש צד שיכול לחזור בו ולטעון שהחוב קטן יותר כי לטענתו נפלה טעות בחישוב? אם יש צד שיותר לו, על בסיס איזה דין? זאת בהנחה שהחישוב מורכב וכבר בעת החוזה הוסכם שלא יהיו ממנו חזרות לרגל חשש המלווה, שאף ביקש מהחברה לוודא שאין לה טעויות בחישוב.
תשובה
שלום וברכה, כי לענות תשובה ברורה במקרים כאלו יש ללכת לרב מוסכם שישמע את שני הצדדים ויכריע ביניהם, באופן כללי, לענ"ד יש לדון כאן האם המחילה חלה מדברי הרמ"א (שו"ע חו"מ רט, ד) "כשם שאין אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, כך אינו יכול למחול דבר שלא בא לעולם (תשובת ר"ן סימן כ"ג)". וכן מדברי הגמ' (בבא מציעא דף סז עמוד א) שמסבירה מדוע באונאה לא מועילה מחילה בטעות: "לא אונאה תיובתיה - דלא ידע דאיתיה אונאה, דמחיל גביה". ואפילו אם התנו ע"מ שאין לך עלי אונאה המחילה אינה תקיפה (שו"ע רכז, כא) האומר לחבירו: על מנת שאין לך עלי אונאה, יש לו עליו אונאה. ושם בסמ"ע (ס"ק לז) כתב: "דאף דאמר ליה על מנת שאין לך עלי אונאה, סבר דאין בו אלא פחת כל דהו". - גם כאן הוא לא ידע שתהיה טעות. אך כפי שפתחתי הדברים צריכים ליבון במעמד שני הצדדים. בברכה
עוד בנושא ריבית, השקעות ובנקים
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il