ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גילוח בחג העצמאות | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ה אדר ב' תשס"ה

גילוח בחג העצמאות


הרב אליעזר מלמד

שאלה:
לאור התקרבות חג עצמאותנו האם ישנם מקורות רשמיים להיתר גילוח בה’ באייר, ומהיכן אסמכתות להצדקת פעולה זו?
האם מותר להתגלח בה’ באייר משום הטענה "עובד ציבור" ?

תשובה:
להלכה: הרגילים להתגלח, ראוי שיתגלחו לקראת יום העצמאות, כפי שגם לובשים בגדי חג לקראת יום העצמאות. ולגבי תספורת, נראה כי רק מי שנראה לא מכובד בשערותיו, יכול להסתפר לקראת יום העצמאות. אבל מי שנראה בסדר, רשאי להסתפר ביום העצמאות בלבד, שאז השמחה מבטלת את מנהג האבלות הזה.
מקורות: הראשל"צ הרב יצחק ניסים כתב שכל מנהגי האבלות בטלים ביום העצמאות, וביסס דבריו על הפוסקים הסוברים שמי שלא קיים פריה ורביה רשאי להינשא בימים אלו (רדב"ז פר"ח). וכן לגבי תספורת יש שנהגו להסתפר לקראת שבת או ר"ח (רדב"ז, יעב"ץ), וכתב ר"ח פלאג'י שבעירו יש שנעשה להם נס ביום ח' באייר, ויש בי"א באייר, והם נוהגים להסתפר בהם (דבריו הובאו בקובץ הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ע' שלד-שמ). ובמיוחד לגבי גילוח, יש יותר מקום להקל, שאין כאן רק חגיגיות אלא ביטול מראה אבלות. לעומתו כתב בשו"ת ישכיל עבדי ו, י, שאין להתיר להסתפר ולישא אשה ביום העצמאות. ומו"ר הרצי"ה היה גוער בבחורים שהיו רגילים להתגלח ונראו אבלים ביום העצמאות, ואמר עליהם: "הכרת פניהם ענתה בם", שאינם שמחים ומודים לה'.

שאלה אישית אחת נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il