ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
גם הגר"ש עמאר יעביר שיחה בסופ"ש ההכנה לר"ה. שריינת מקום?
שאל את הרב כשרות כלים והכשרתם

הכשרת מערכת כלי פורצלן

שאלה
קיבלתי מערכת נאה של כלי פורצלן שהיו של סבתא רבא שלי. אני יודעת שלא השתמשו בזה כסט כשר, אבל אני שומרת על בית כשר. אף אחד לא השתמש בזה למעלה מ-6 שנים. יש לזה ערך סנטימנטלי רב עבורי. איך ניתן להמשיך ולהחזיק בזה? אני לא יכולה להרתיח את זה כי החרסינה תישבר. האם עלי לקחת אותם למקווה? תודה! ולריה תשובת הרב משה ליב הלברשטט: לכלי פורצלן יש דין של כלי חרס שמעיקר הדין אין כל דרך להכשירם. במקרה שהדבר כרוך בהפסד מרובה והכלים עמדו בלא שימוש במשך יב חודש, יש אפשרות להקל משום תקנת השבים ולהכשיר את הכלים על ידי הגעלה שלש פעמים. במקרה שלך את מציינת שאין אפשרות להגעיל את הכלים משום שהמים הרותחים ישברו אותם, כך שבעצם אין אפשרות להכשיר אותם. (שו"ע יו"ד סימן תנא ומ"ב ס"ק קסג, אגרות משה יו"ד ב סימן מו, ספר הכשרות פרק ג סעיפים נ, נא ובהערות). אם בכל זאת חשוב לך מאוד להמשיך ולהחזיק בכלים אלו מבחינה סנטימנטלית, צייני על כל כלי ע"י כתיבה בדיו שאינו נמחק או בכתיבה על גבי מדבקה שתוצמד לכלי שהכלי איננו כשר, ותשתמשי בכלים למאכלים שהם גם קרים וגם יבשים בלבד. הטבלה במקווה מיועדת להתיר שימוש בכלים של נכרים ואין לזה כל קשר להכשרת כלים.
תשובה
פורצלן, וכלי חרסינה שנקראים באנגלית בשמות שונים דוגמת צ'יינה הם כולם בעצם אותו הדבר.חומר קרמי חזק, שמיוצר בטמפרטורה נמוכה, ולאחר מכן הזיגוג דהיינו הציפוי זכוכית נעשה ע"י הכנסה לתנור בטמפרטורה גבוהה מאוד. לדעת הפוסקים פורצלן דינו ככלי חרס, דהיינו שזה לא אטום אלא בולע ולכן דינו ככלי חרס שמעיקר הדין אין כל דרך להכשירו, ורק במקרה שהדבר כרוך בהפסד מרובה והכלים עמדו בלא שימוש במשך יב חודש, יש אפשרות להקל משום תקנת השבים ולהכשיר את הכלים על ידי הגעלה שלש פעמים, דבר שכאמור אינו בר ביצוע במקרה שצוין. כלי חרס המצופין בהיתוך של זכוכית דינם ככלי חרס (שו"ע או"ח סימן תנא סעיף כג). ומבאר המ"ב (בס"ק קלז, מהרא"ש פסחים פרק כל שעה סימן ח), המצופים בהיתוך של זכוכית מכל צד ואף דכתב המחבר בסכ"ו דכלי זכוכית אינו בולע כלל, הכא כיון דמחופה על החרס ונצרף עמו בכבשן בלע טפי. נא ראה את המקורות שרובן צוינו בתשובה דלעיל, רא"ש שם, שו"ע או"ח סימן תנא סעיף כג ומ"ב ס"ק קלז וקסג, אגרות משה יו"ד ב סימן מו, ספר הכשרות פרק ג סעיפים נ, נא ובהערות.
עוד בנושא כלים והכשרתם

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il