ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר הדף היומי וסיום לימוד ומסכת

להשאיר דף לסיום מסכת

שאלה
האם אפשר להשאיר דף ואז לסיים את המסכת בעוד חודש?
תשובה
שלום וברכה! בדיונים הלכתיים הקשורים לסיום מסכת, ישנם בשאלה זו הבדלים בין דינים שונים: בעניין תשעת הימים, שמותר לאכול בהם בשר בסעודת מצוה כגון סיום מסכת, כתבו כמה פוסקים שההיתר הוא רק אם הסיום מתקיים ביום זה על פי סדר הלימוד הרגיל, ולא שיקדים או יאחר את לימודו כדי לסיים ביום זה (אליה רבה תקנ"א, כו; באר היטב שם, לג; מחצית השקל שם, לה; שערי תשובה שם, לג; משנה ברורה שם, עג). ואילו בעניין תענית בכורות, שנהגו לפטור את הבכורים מתענית על ידי סיום מסכת, כתבו כמה פוסקים שאפשר גם לכוון את הסיום באופן מיוחד ליום זה, אף שאין זה מתרחש באופן טבעי כסדר הלימוד (עיין פסקי תשובות ת"ע, ח, ובהע' 35 שם; והשווה לדבריו בסימן תקנ"א, לח), וכך נוהגים רבים בימינו. אולם נראה שכל הדיונים הללו הם כאשר ישנה ל"סיום" השלכה הלכתית, כגון היתר לאכול בשר בתשעת הימים או פטור מתענית לבכורות. אבל מצד עצם הסיום, אין מניעה מלדחות אותו לזמן אחר, כאשר מסיבה כלשהי מתאים יותר לציין את הסיום בזמן זה. וכך נוהגים רבים, שקובעים את מועד ה"סיום" לאחר זמן מה מסיום הלימוד עצמו כאשר יש בכך צורך כלשהו, כגון שבמועד זה הסיום יהיה בנוכחות אנשים רבים יותר וכדומה. וכך כותב ערוך השולחן (תקנ"א, כח): הוא מוכיח מדברי הגמרא שמותר בעיקרון להשאיר מעט מן הלימוד בכדי לציין את הסיום בזמן מאוחר יותר (עיין מועד קטן ט' א, לגבי חנוכת בית המקדש הראשון), אך כאשר הדבר נעשה בכדי לאכול בשר בתשעת הימים אין לעשות כך.
עוד בנושא הדף היומי וסיום לימוד ומסכת
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il