שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שבת

אמירה לנוכרי - האסור והמותר

undefined

הרב יצחק בן יוסף

א אב תשע"ט
שאלה
יש אומרים שלומר לאינו יהודי לעשות בשבת מותר הכל, מהם ההם הדברים שבאמת מותרים?
תשובה
א. הקדמה נברר מהו האיסור והמותר באמירה לנוכרי בשבת, יש החושבים שאמירה לנוכרי בשבת לעשות מלאכה יש בה היתר גורף, אך לא כך הדברים. ישנו איסור לומר לנוכרי לעשות מלאכה ואסור ליהנות מהמלאכה אשר נעשתה על ידו, וההיתרים בה הם מעטים ויוצאי דופן, ובאופן טבעי כי הם המיעוט נזכירם, אך אין לדמות דבר לדבר, אלא לשאול חכם, פוסק הלכות. איסור אמירה לנוכרי לעשות מלאכה בשבת, אסורה אף בימי החול. ב. המקור לאיסור אמירה לנוכרי מובא במכילתא על הפסוק: 'כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם' לא תעשה אתה, לא יעשה חברך, ולא יעשה נוכרי מלאכתך'. נחלקו הראשונים האם האיסור מדאורייתא או מדברי חכמים הדעה המקובלת היא שהאיסור מדברי חכמים. ג. טעמי האיסור נאמרו שלושה טעמים לאיסור יש שהסבירו שהנוכרי נעשה שלוחו של ישראל, ויש שהסבירו שהאיסור מטעם דיבור האסור בשבת. הרמב"ם הסביר: כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם. ד. הנאה ממעשה הנוכרי איסור נוסף מעבר לאמירה לנוכרי, יש איסור ליהנות ממעשה נוכרי שעשה בשבת בשביל יהודי אף ללא בקשת היהודי שיעשה, ואף אם עשה הנוכרי לצורכו, ולצורך ישראל הדבר אסור. והטעמים שניתנו לאיסור: שלא ייהנה ממלאכה הנעשית ביום טוב או בשבת. וההסבר השני שניתן לאיסור ההנאה ממעשה הנוכרי, שמא יאמר לנוכרי לעשות לו מלאכה. ופסק השולחן ערוך שמלאכה שנעשתה על ידי אינו יהודי בשבת צריך להמתין זמן במוצאי שבת, פירוש: בכדי הזמן שתיעשה אותה מלאכה במוצאי שבת. כאשר המלאכה נעשית לצורך עצמו מותר ליהנות ממנה. ה. מלאכת נוכרי האסורה מדרבנן אם נעשתה מלאכה האסורה מדרבנן, לדוגמא הבאת דברים מחוץ לעירוב על ידי נוכרי, מותר לישראל שלא הובא הדבר עבורו ליהנות מההבאה בשבת עצמה. ו. דברים המותר בהנאה ממעשה הנוכרי ישנם דברים יוצאי דופן שהתירו חז"ל ליהנות ממעשה נוכרי לדוגמא כאשר נוכרי בא לכבות שריפה (שאינה מהווה סכנת נפשות), וגם בזה אסור לומר במפורש לכבות, וההיתר ליהנות מפני שאינה הנאה ממשית אלא מניעת נזק. דבר נוסף - כאשר בלי הנוכרי היה יכול לעשות את הדבר, לדוגמא שהיה אור דלוק והיה אפשר לקרוא בקושי, ובא הנוכרי מעצמו והדליק תאורה נוספת, מותר ליהנות מהמלאכה. ז. הדלקת מזגנים בשבת מותר לומר לנוכרי להפעיל מיזוג אויר כדי להקל על אדם הסובל מתנאי מזג אויר הקשים. ההיתר הוא בבית ובוודאי בבית הכנסת. (שש"כ ל,יא) ח. אמירה לנוכרי ברמז מותר לומר לנוכרי ברמז שלא בלשון ציווי לדוגמא: לומר "קשה לי לישון שיש אור בחדר" ומאליו הנוכרי שצריך לכבות. אבל לא יאמר בלשון ציווי לדוגמא: למה לא כיבית אצלי את האור בשבת שעברה. ט. מתי מותר לומר לנוכרי בציווי (בצורה ישירה) מותר לומר לנוכרי לעשות איסור מדרבנן בשבת, כאשר יש חולה אפילו חולה מעט, או צורך גדול או לדבר מצווה.(שו"ע שז,ה) י. שיטת בעל העיטור התיר אפילו איסורי תורה לצורך מצווה, אומנם דעה זו לא נפסקה להלכה אבל בשעת הדחק מסתמכים עליה, ולכן, אם כבה החשמל בבית הכנסת בשבת מותר לומר לאינו יהודי להדליק את החשמל בבית הכנסת. בשונה מבית פרטי שמותר לומר לאינו יהודי ברמז להדליק חשמל, ולא בצורה ישירה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il