ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב הלכה קריאת התורה

משמעות לסדר הפטרות "שבע דנחמתא"

שאלה
לכבוד הרב שלום. לגבי הפטרות הנחמה שאנו קוראים לאחר תשעה באב, האם ידוע מה הטעם שכל ההפטרות נקראות כסדר כתיבתן בספר ישעיה, חוץ מהפטרת "עניה סוערה"?
תשובה
שלום לשואל! המקור לקריאה זו קדום ונזכר כבר בתוס' (מגילה לא:) בשם הפסיקתא, וכבר הרגישו בשאלתכם בעלי התוס', מדוע הקדימו את הפטרת "עניה סוערה" קודם הפטרת "רני עקרה" שלא כסדר שנכתבו בנביא. וענו שהטעם לכך הוא שאנו משאירים את הנחמות המשובחות בסוף וכדרך הנחמות שמנחמים, כלומר בהפטרת "רני עקרה" יש ציווי לשמחה ולכן יש לקוראה לאחר הנחמה בהפטרת "עניה סוערה", כיון שלא הגיוני לצוות על שמחה למי שעדיין שרוי בתחילת אבלו [ראה במקורות והרחבה ביאור נוסף]. מקורות והרחבה: הפטרות "שבע דנחמתא", הן שבע הפטרות של נחמה הנקראות במשך שבעת השבועות שמתשעה באב ועד ראש השנה, הסדר להפטרות אלו כבר קדום ונמצא בדברי התוס' (מגילה לא: ד"ה ראש), וז"ל: "אנו נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורנותא קודם תשעה באב...ובתר תשעה באב שבע דנחמתא...".וכן העיד הרמב"ם "ומנהג פשוט בעירנו להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה". וכן נפסק בטור ובשו"ע (או"ח תכ"ח ח'), וז"ל: "משבעה עשר בתמוז ואילך מפטירין תלת דפרענותא, שבע דנחמתא, תרתי דתיובתא...". וכאמור בגוף התשובה, כבר בתוס' אנו מוצאים תשובה לשאלתכם. עוד טעם נמצא בדברי הלבוש (שם) ע"פ מה שהוא מצא בספר אבודרהם, שיש סדר מיוחד להפטרות שבע דנחמתא דוקא כדרך שאנו קוראים. שתקנו בתחילה לקרוא בהפטרה ראשונה "נחמו" כדי לנחם את כנסת ישראל על חורבן בית המקדש ועל הגלות הנוראה, ובשבת שניה כנס"י משיבה "ותאמר ציון עזבני ה'", כלומר אינה מתפייסת בנחמת הנביאים כי היא חפצה בנחמת ה' בעצמו, ולכן חוזרים הנביאים בשבת השלישית ואומרים "עניה סוערה – לא נוחמה" כלומר שהיא עדיין אינה מתנחמת והיא נסערת על הגלות וכו', לכן חוזר הקב"ה בשבת הרביעית ומשיב "אנכי אנכי – הוא מנחמכם" כלומר הקב"ה בעצמו הוא המנחם, ולכן את כנס"י – "רני! עקרה" בשבת החמישית, וקומי אורי בשבת השישית, ואח"כ בשבת השביעית משיבה כנס"י "שוש אשיש בה'", כלומר אכן יש לי לשוש ולשמוח בה' אלוקי. שנזכה במהרה לביאת הגואל ולבנין אריאל! בברכה רבה
עוד בנושא קריאת התורה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il