שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מדינת וממשלת ישראל

מדינת ישראל - לכתחילה או בדיעבד?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ד אדר ב' תשס"ה
שאלה
האם מדינת ישראל היא אמצעי לעם ישראל, לשלטון יהודי, לאור לגויים, או שהיא מטרה בפני עצמה?
תשובה
מצות ישוב ארץ ישראל היא מטרה לעצמה. ומדינת ישראל בעצם קיומה יש בה קיום מצות ישוב ארץ ישראל. אכן המדינה גם אמצעי לקיום מצוות התורה בשלמות ולהגיע למגמה הנכספת להיות עם שלם בארץ השלמה והקדושה שעובד את ד' ומקרב את כל העולם לאמונה בד' ולהיות אור לגויים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il