שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

התרת נדרים 40 יום קודם ר"ה ויו"כ

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ אב תשע"ט
שאלה
שלום וברכה, האם הרב יודע האם בכלל יש מקור לכך שיש בתי כנסת שנוהגים לעשות התרת נדרים 40 יום קודם ראש השנה וקודם יום הכיפורים?
תשובה
שלום וברכה ! זהו מנהג יפה שהובא בכף החיים (תקפ"א סקי"ב) ועוד פוסקים ע"פ הזוהר הקדוש (פקודי רמט:) שכותב שמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה הדבר מונע חלילה את התקבלות התפילה למשך ארבעים יום, לכן יש הנוהגים לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ראש השנה, כדי שהתפילה תקובל לרצון ביום קדוש ונשגב זה. הוא הדין בערב ראש חודש אלול, שהוא ארבעים יום לפני יום כיפור. יש להוסיף כמה פרטים בעניין: א. יש בתי כנסת שנוהגים לעשות את ההתרת נדרים בי"ט באב לאחר התפילה בשחרית, ויש בכ' באב (וכן כתוב בספר דברי שלום מנהגי בית אל, ובספר נהר מצרים ומחזור חוקת עולם שכך יוצא מ' יום קודם ר"ה, ומה שנהגו בי"ט לכאורה צ"ע אולם כך הובא במנהגי בית יעקב חברון פ"ח ד' ובמאמר מרדכי, וראה בלוח בינה לעיתים שכתבו ליישב). למעשה כך נוהגים המקובלים וחלק מהספרדים. ב. יש מקומות שכלל לא נוהגים כן אלא רק בערב ראש השנה ובערב יום כיפור, באשכנז נוהגים רבים לעשות התרת נדרים רק בערב ראש השנה (קצושו"ע קכ"ח ט"ז). ג. יש מקומות שנוהגים לעשות התרת נדרים בכל ערב שבת ע"פ מה שייסד הרש"ש בישיבת המקובלים בית אל. מנהג זה התקבל בעיקר בקרב המקובלים ונובע ממקור קדוש כאמור, וכמובן שאין לזלזל בו. ד. צריך לדעת שלכתחילה יש להזהר מנדרים, ולהבין שהתרה זו איננה מועילה להתיר אלא את הנדרים שאין אנו זוכרים אותם, ויש ללמוד הלכות אלו. ואחתום בלשונו של כף החיים (שם ס"ק צ"ט): "נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה כדי להנצל מעונש נדרים - ואמנם ראוי לכל אדם שילמוד הלכות נדרים כי יש הרבה נדרים שאי אפשר להתיר אותם ונכשלים בהם. גם צריך כל אדם שיהיה נזהר שיבין מה שהוא אומר ולא כמו שחושבין הע"ה שהוא איזה תחינה...". ברכת ה' עליכם ! בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il