ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים מכשירי חשמל

האם מותר להשתמש במעלית בשבת

449
שאלה
שלום לרב. האם מותר להשתמש ב"מעלית שבת" בשבת, לעיתים נמצאים בבית מלון ויש קושי לעלות לקומות העליונות, האם ניתן להקל בזה?
תשובה
שלום וברכה. ישנה מחלוקת בין הפוסקים בנוגע לשימוש ב"מעלית שבת"; א. יש פוסקים המתירים לעלות ולרדת בה בשבת. ב. יש מתירים לעלות ואוסרים לרדת, וזו שיטת ביניים. ג. יש האוסרים להשתמש בה לגמרי. למעשה יש להחמיר שלא להשתמש כלל במעלית גם מהפן ההלכתי וגם מצד שמירה על צביון השבת, אולם כשיש צורך (כגון זקנים ונשים בהריון) – יש להקל לעלות במעלית אך לא לרדת בה. והמיקל גם לרדת בה, יש לו על מי לסמוך (וראה בהרחבה). מקורות והרחבה: "מעלית שבת" עוצרת בכל קומה באופן אוטומטי והדלתות נפתחות מאליהן. דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל בספר שמירת שבת כהלכתה (כ"ג מט, ובמהדורה החדשה שם נ"ח, ועיין שם בהערה קס"ו) להתיר את השימוש במעלית בשבת, בתנאי שלא ילחץ על שום כפתור, ובתנאי שיזהר לא לעבור ולא לגעת בדלת המעלית בשעה שהיא עומדת להיסגר. וטעמו משום שאע"פ שגדלה עוצמת הזרם או מצטמצמת, מכל מקום אין לייחס את משקל הגוף לפעולת הגוף כיון שאין שינוי בקצב הירידה וגם בלעדיהם הכל נעשה בדיוק באותו אופן כמו שנמצאים בתוכה, וממילא כאילו לא נעשה על ידו שום דבר, והוא לא מתכוון לשום דבר, אלא הכל נעשה ממילא ובגרמא. ועיין בהערה (שם) שהאריך להוכיח את דבריו. ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ג ס'), ועוד פוסקים, אסרו להשתמש במעלית זו בשבת, כיון שכובד האדם גורם להוספת זרם ולחיבור כמה מעגלים חשמליים בעת ירידת המעלית, ולפעמים נדלקות נורות סימון בעת עליית המעלית או בירידתה, ומשקל האדם מסייע לכל זה. ובספר מעליות בשבת (פרק א', ופרק ז') כתב להתיר לעלות במעלית בשבת כיון שאין כובד האדם משתתף בהעלאת המעלית, ואף שכובד האדם גורם למנוע לצרוך זרם גבוה יותר, מכל מקום אין איסור בהוספת זרם. אולם לרדת במעלית זו, אין להתיר, משום שכובד האדם משתתף בהורדת המעלית, ובהורדה זו מתחברים כמה מעגלים חשמליים ונמצא שמולידים בכך זרם חדש, וכן לפעמים נדלקות נורות סימון שיש בהן חוטי להט. ונחשב הדבר כאילו עשה את המלאכות בידיו, ואינו נחשב כלאחר יד, כיון שזו הדרך של חיבור מעגלים אלו. ע"כ. למעשה נראה כמו שכתב בספר הנפלא מנוחת אהבה (חלק א' כ"ד ט"ז) שיש להחמיר שלא להשתמש כלל במעלית, כיון שאף שבעליה אין כובד האדם משתתף בעליית תא המעלית, מכל מקום כובד האדם גורם להגדלת עצמת הזרם, שהרי כשמשקל הנוסעים הוא מעל חצי העומס המירבי, צורך המנוע יותר זרם. דעתו שהעיקר למעשה כדעת המנחת יצחק (שם ל"ח) לאסור הגברת זרם בשבת. ומאידך כשיש צורך ניתן להקל אך דוקא בעליה, וכמ"ש בספר מעליות בשבת (שם). אציין שגם בספר שמירת שבת כהלכתה (שם) שהתיר, מכל מקום חתם דבריו: "ויש ישראל קדושים שאינם משתמשים כלל במעלית אוטומטית (מעלית שבת) הגם שמצד הדין אין לחשש לאיסור, אלא מפני שהם חוששים וחרדים לקדושת השבת - ואשרי חלקם". שנזכה לשמר את השבת כהלכתה. בברכה רבה,
עוד בנושא מכשירי חשמל

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il