ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מצוות ישוב וכיבוש הארץ

מצוות ישוב ארץ ישראל לדעת הרמב"ם

הרב נריה גוטלו אלול תשע"ט
שאלה
שלום לכבוד הרב, הרמב"ם בהקדמתו למשנה כתב לגבי תפקידי הנביא: "ויצוה צווים ויזהיר אזהרות שלא בעניני הדת, כגון שיאמר הלחמו על עיר פלונית או אומה פלונית עכשיו, כמו שצוה שמואל את שאול להלחם בעמלק אז. או שיזהיר מלהרוג כמו שהזהיר אלישע את יהורם שלא להרוג חיל חזאל הנמצאים בשומרון כידוע. וכמו שהזהיר ישעיה מלהכניס את המים לפנים מן החומה. וכמו שהזהיר ירמיה את ישראל מלצאת מירושלים (נ"א מללכת לארץ ישראל), וכל כיוצא בזה." האם ניתן להוכיח ממקור זה שלדעת הרמב"ם מצוות יישוב הארץ אינה בכל הדורות שכן כתב כאן בתור אחת הדוגמאות לאזהרה שאינה בענייני הדת את אזהרת ירמיהו להישאר בירושלים ולא לצאת למצרים (פרק כ"ט) ולפי הנוסחה השנייה את הנבואה להישאר בבבל ולא לעלות לארץ (פרק מ"ב). ולכאורה יש מצווה לחיות בארץ, א"כ מדוע האזהרה להישאר בחו"ל או בארץ היא "אזהרה שלא מענייני הדת"?
תשובה
חלילה ! בשאלת הגדרת הרמב"ם את מצות יישוב ארץ ישראל נחלקו כידוע רבים ונשברו זה כבר קולמוסים לא מעטים, ואולם ברי שהציטוטים הנ"ל אינם מוכיחים דבר. במקורות אלה הרמב"ם אינו עוסק כלל ועיקר בהגדרת המצוה, בחיוב המצוה וכו' אלא ביישומה, ובהנחייתה, ע"י נביא. לשון אחר: גם למאן דסבר שישנו חיוב מוחלט דאורייתא על יישובה של ארץ ישראל, גם הוא מודע לדברי ירמיה, אלא שהדבר הוא הוראת שעה של מה שנדרש - אותה שעה - לעשות ולא לעשות. הנחייה זו אינה "דתית" אלא "קיומית", ולכן היא לא תיכלל לא ברמב"ם ולא בשו"ע וכו'. הוא שאמר אם כן הרמב"ם, שאינה "דתית".
עוד בנושא מצוות ישוב וכיבוש הארץ

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il