ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב כל השאלות

האם אפשר לדחות את שתיית הקפה לאחר הסעודה?

הרב מיכאל יומטוביאןי"ג אלול תשע"ט
34
שאלה
אני לומד בכולל. לארוחת בוקר אני אוכל סנדוויץ' וכדו' ובסיום הארוחה אני שותה קפה. הקפה הוא קינוח סעודה עבורי ולא שתייה להרוות צימאון. נח לי לברך ברכת המזון ואחר כך לשתות את הקפה במהלך הלימוד. מישהו העיר לי שאני צריך לשתות את הקפה לפני ברכת המזון כדי לא לגרום לברכה נוספת (שהכל) על הקפה. מה הדין בזה?
תשובה
אמנם נכון שההוראה והמנהג המקובל הוא שלא לברך על קפה שאדם שותה בסוף הסעודה לפני ברכת המזון. אך מכיון שהדבר נתון למחלוקת הפוסקים, אתה יכול לדחות את השתיה לאחר ברכת המזון וכך להתחייב מחדש בברכת שהכל על הקפה. אין בפעולה זו איסור לגרום ברכה שאינה צריכה, משום שבאופן זה אתה יוצא ממחלוקת הפוסקים ומתחייב בברכה לכל השיטות, ובמצב כזה אין איסור לגרום ברכה שאינה צריכה. להלן הנימוקים בהרחבה א: יש מחלוקת בין הראשונים האם צריך לברך על שתייה בסעודה, יש אומרים שהשתיה אינה טפלה לפת ומברכים עליה, ויש אומרים שלא מברכים על השתיה בסעודה. למעשה פסק השו"ע (קעד ז) שלא לברך, אך כתב שהרוצה להסתלק מהספק יברך וישתה מעט לפני שהוא נוטל ידיים לסעודה וכך לא יצטרך לברך על השתיה בתוך הסעודה לכל הדעות. פסק זה מבוסס על הכלל שמותר לגרום ברכה שאינה צריכה כדי לצאת מספק ברכות, אמנם למעשה המנהג הוא שלא מברכים על שתיה בסעודה, ולא מקפידים לשתות מעט לפני הסעודה. אך מכל מקום על פי אותו עיקרון יש מקום לומר לדחות את השתיה לאחר ברכת המזון ולברך עליה שהכל. אמנם בסימן קצז  ד'  כתב הרמ"א שאם מברך כשהוא תאב לשתות יש אומרים שאין החיוב מדאורייתא ולכן צריך להקפיד לשתות לפני ברכת המזון, אך במקרה שלנו לא מדובר בשתיה של צמאון אלא שתייה לקינוח.  ב: השותה אלכוהול בסוף הסעודה לפני ברכת המזון, מכיון שכוונתו בשתיה לעכל את המזון מעין קינוח ואין זה שתיה רגילה, צריך לברך עליה. לדעת החיי"א  (מג יא) דין הקפה כדין משקה משכר וצריך לברך על קפה ששותים בסוף הסעודה, אמנם להלכה המ"ב בס"ק קלט' לא פוסק כמותו, אך כותב לכתחילה לברך על מעט סוכר כדי לחשוש לדעתו. בדרך זו שאתה מברך על הקפה אחר הסעודה אתה יוצא מידי ספק זה של שיטת החיי"א. ג: בסימן קעז סעיף ב פסק השוע שגם דברים שרגילים ללפת בהם את הפת, אם מביאים אותם בסעודה לאחר שמשכו ידיהם מהפת, באופן כזה מברך ברכה ראשונה בכל אופן. וכתב השו"ע שם, שדין זה לא מצוי ביננו לפי שאין אנו רגילין למשוך ידינו מן הפת עד ברכת המזון. הביה"ל מביא את דעת טור והלבוש שגם בימינו בסעודות גדולות שרגילים למשוך ידיהם מן הפת ולערוך השולחן במיני פירות ושתיה , צריך לברך עליהם, והחולקים סוברים שצריך דוקא סילוק שולחן כדי לחייב ברכה בימינו. מכל מקום במקרה זה שסיימת את הסנדוויץ', יש מקום לדמות את הענין למצב בו אדם משך ידיו מן הפת ולדעת הטור במקרה כזה צריך לברך אע"פ שלא בירכת ברכת המזון. וממילא כשאתה דוחה את השתיה לאחר ברכת המזון את יוצא גם מספק זה. מכל הנימוקים הללו נראה בהחלט שאתה יכול לברך ברכת המזון ולברך מחדש על הקפה לאחר מכן.
עוד בנושא כל השאלות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il