שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ערב שבת וכניסת שבת

מנחה אחרי תוספת שבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ג אלול תשע"ט
שאלה
האם יכול להתפלל מנחה אחרי תוספת קבלת שבת?
תשובה
שלום וברכה סוגיה זו היא מחלוקת בין האחרונים. יש מן הפוסקים הסוברים שאם אדם קיבל שבת אינו יכול להתפלל מנחה מפני שהיא תפילה של חול, והוי תרתי דסתרי מנחה של יום חול ביום השבת. להתפלל מנחה של שבת גם אי אפשר משום שהיא נתקנה ליום השבת ולא לערב שבת. לכן לדעתם יש להקדים את תפילת המנחה לפני קבלת שבת. ואם עבר וקבל שבת לפני שהתפלל אינו יכול לשוב ולהתפלל מנחה. ובמקום שבו המניין מתפללים אחרי השקיעה יש לו להתפלל ביחיד כדי להספיק לקבל תוספת שבת לפני השקיעה. אולם יש מן הפוסקים הסוברים שיהיה מותר להתפלל מנחה אחרי קבלת שבת. משום שכל קבלת שבת היא הימנעות מאיסורי השבת אבל לגבי תפילה אין חלה קדושת שבת שתגרום לנו מניעה מלהתפלל. אך רק אם קבל שבת עם הציבור לא יוכל להתפלל מנחה אח"כ . בדעה הראשונה לאסור משום תרתי דסתרי: המשנה ברורה רסג מג. ששכ מו ה. הרב מרדכי אליהו. הרב מאיר מזוז. בדעה שיהיה מותר להתפלל מנחה אחר קבלת שבת: ציץ אליעזר מנחת יצחק. י הרב עובדיה ביביע אומר חלק ז ,לד עמ' צז . הרב משה לוי במנוחת אהבה חלק א ה , ו. עשה לך רב והסתלק מן הספק. בברכה רבה הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il