שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מדינת וממשלת ישראל

חזון הרב זצ"ל

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ז אייר תשס"ה
שאלה
רציתי לשאול: מה דעתו של הרב קוק האם המדינה עצמה היא קודש או רק הארץ. וגם אם המדינה קודש זה ללא כל גבול? גם אם היא תהפוך אותנו לעוד כוכב ממדינות ארה"ב? ועוד משהו: כל תלמידי הרב, נתלים בשיטתו, לכאורה בעיניים עצומות, בטענות שאין סיכוי להסבר אחר למהלכי ההסטוריה. לכאורה זה דבר מאוד מסוכן שיכול להוביל למשבר מאוד גדול. נכון, שבכל גאולה יש משברים מאוד גדולים ואפ’ קשים שיכולים לראות סותרים את הגאולה, אך האם אין לזה גבול מסוים, נניח לא עלינו שזה לא הסוף, ועמ"י יצא עוד פעם מארצו אם לא טוטלית חלקית, או שהמדינה תהפוך להיות למדינת כל אזרחיה, עדיין נטען שאנחנו בתהליך הגאולה, כי הרי "אין גלות שלישית ואם התחילה הגאולה אין נסיגה" או שפשוט כל האידאולוגיה הזו תיקרוס? הרי גם ר’ עקיבא שהאמין בבר כוכבא, וגם לו היו ראיות והוכחות שיכול להיות המשיח (אפ’ שהם לא כ"כ חזקות כפי שהם היום), אבל בכל זאת הוא ראה והבין שמתי שהוא המהלך שלו היה טעות, וחזר בו. האם הציונות בהשקפת הרב לא יכולה להכשל ח"ו מחד גיסא במעין שבתאות כזו, שלא מבינה שההשקפה אם כל היופי שלה יכולה ללכת אחור, כי הרי גם אז, כולם תמכו והיה הכל מאוד מסודר ויפה, ומאידך גיסא להביא למשבר גדול לציבור?? נכון שאפשר להסביר שיש ראיות מהתנ"ך, גם לא עשיתי בירור מספיק מעמיק, אבל עדיין... תודה רבה. כל טוב ובשורות טובות...
תשובה
דעת הרב קוק, כפי שמובא ב"אורות הקודש" ובעוד מקומות, כי מדינת ישראל איננה מדינה ככל המדינות והיא עתידה להיות כסא ד' בעולם. ועל כן פשוט שכל מחדל, אפילו מרושע של הממשלה, לא יכול לחלל את קדושת הארץ או המדינה. קדושת המדינה היא עצם השלטון של היהודים על א"י. שלטונם של ישראל , גם אם אינם ראויים מוסיף קדושה, גם לארץ וגם לעצמם. מובא בהלכות א"י ל"טור" , שהיה מחשובי הפוסקים הראשונים, כי אפילו היה חלק בארץ שיהודים יושבים בו ללא שליטה של הגויים, חוזרת אליו קדושת התורה, וכן כתב "הבית יוסף" כי שלטון של גויים על הארץ נקרא חורבן, אפילו נותנים לנו זכויות אזרח מלאות, ולעומת זה, שלטונם של ישראל נקרא בניין אפילו אינם שומרים תורה ומצוות. מה שכתבת כי תלמידי הרב נתלים אחריו בעיניים עצומות אין הדברים מדויקים, כי יש מקורות גדולים וחזקים מגדולי חז"ל ומגדולי התורה בדורות האחרונים, שכתבו כי לא יהיה חורבן שלישי כאשר ישראל יעלו לארצם, וכן אנו רואים בעינינו כי יש תהליך קיבוץ גליות שלא היה כמוהו אפילו בימי עזרא הסופר, וכל רואה יודע כי אין זה בזכות מדינת ישראל, אלא בחסד ד' שפותח מדינה אחר מדינה ומחסל גלות אחר גלות בעלייה לארץ. כמו כן, ישנה עלייה עצומה בלימוד התורה ובשמירת המצוות שלא היתה כמוה שנים רבות. ובעוד שבארצות הגולה הולכת ההתבוללות וגוברת, בא"י הולכת וגוברת החזרה בתשובה. לפי כל הסימנים שנמסרו בחז"ל, והוכרו ככאלה ע"י גדולי הדורות, ביניהם: ה"אור שמח" , "החפץ חיים" ולפני כן, בדברי הגאון מוילנא ולפני כן, תלמידי הבעש"ט ועוד רבים קבעו שקיבוץ הגלויות והכרת האומות בזכותנו על הארץ היא תהליך הגאולה האחרונה שאין אחריה גלות, וכן שמעתי מפי האדמו"ר מבובוב זצ"ל, אביו של האדמו"ר האחרון זצ"ל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il