שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סליחות

אמירת סליחות שפוגע במצוות עונה

undefined

רבנים שונים

ה תשרי תש"פ
שאלה
אם יש קושי בקיום מצוות עונה בימי הסליחות עקב הסליחות המאוחרות, את מה יש להעדיף את אמירת הסליחות או את קיום מצוות עונה?
תשובה
הסליחות יסודותם בהררי קודש והם מיוסדים על ארבעים יום שמשה היה בהר סיני לכפר על חטא העגל, והוא זמן המסוגל לתשובה וכפרה, ובטור מביא מנהגים שונים בעניין הסליחות. יש שנהגו רק בעשרת ימי תשובה ויש בכל חודש אלול. ובשו"ע וברמ"א בסימן תקפ"א מובא מנהגי אמירת הסליחות לאשכנזים ולספרדים. יחד עם זאת, השאלות החשובות ביותר היא כאשר ישנה התנגשות בין חיובים הלכתיים שאז מצווה עלינו לבדוק מהי רמת החיוב ומה קודם למה. וישנם דינים רבים על כך (לדוגמה מקרא מגילה ובניין בית המקדש, הכנסת כלה ולווית המת ועוד ועוד) ולכן יש להבדיל בחשיבות הדברים בין הסליחות שהם מנהג ישראל קדושים כפי שכתב בשולחן ערוך "נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים…" (שו"ע תקפ"א, א' ) לבין מצוות עונה שהיא מצווה דאורייתא. וחיוב ושיעבוד שמעוגן בחיובי הכתובה, וברור שיש להקדים מצווה דאורייתא שהיא שורש ויסוד לשלום בין בני הזוג. במיוחד שכיום אנשים עובדים קשה מאוד והם עייפים ביותר. וידוע שעל מנת לקיים מצוות עונה כראוי מצב העייפות והשינה משפיע ביותר. ראיה לכך שהיום עייפים יותר מפעם אפשר לראות בגמרא מסכת ברכות (ד',א') שהגמרא מתארת את הסימנים למשמרת של הלילה, והסימן לשליש הלילה האחרון הוא תינוק יונק משדי אימו ואישה מספרת עם בעלה(ומסביר רש"י שהכוונה היא לקיום מצות עונה), כלומר סימן מובהק להתחלת השליש הראשון של הלילה הוא העובדה שזהו הזמן של קיום המצוה אך כיום, אנשים לא הולכים לישון מוקדם כפי שנהגו ללכת לישון בזמן הגמרא, ולכן בשליש האחרון של הלילה אנשים עדיין עייפים ורובם הגדול לא מתעוררים ביקיצה טבעית לאחר לילה של שינה טובה ומוכנים לקיום המצוה. מחקרים מעידים על כך שאחת הבעיות הנפוצות שגם כאשר בני הזוג רוצים לקיים מצוות עונה בשלמות, הם מוצאים שהם נרדמים מרוב עייפות, ובפועל מתקשים למצוא לכך את הזמן הראוי. וחשוב להדגיש שכמו בכל מכשירי מצוה לא יעלה על דעתו של אף אחד להגיע לחג הסוכות ללא שטרח בבניית סוכה, או להגיע לחג הפסח ללא שטרח בהכשרת המטבח ובקניית מצות. כך ויותר מכך, לא שייך לבוא למצוות עונה בלא שינה ראויה וכל ההכנות הנדרשות על מנת לקיים את המצווה בשלמות ובהידור כנדרש. לסיכומו של דבר, יום הכיפורים אינו מכפר על עבירות של בן אדם לחברו, ובוודאי שבני הזוג מחויבים אחד לשני בקיום מצוות עונה ולא יעלה על הדעת שדווקא בימי התשובה עקב העייפות של הסליחות תיפגע מצוות עונה, שהיא הפגיעה אולי החמורה ביותר שיכולה להיות בעבירות שבן אדם לחברו. ולכן יש להקדים ולהעדיף את קיום מצוות עונה על פני אמירת הסליחות. הרב ישראל מלמד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il