שאל את הרב

  • הלכה
  • פירות וירקות

דין גידולים בעציץ שאינו נקוב

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ד ניסן תשס"ה
שאלה
איני בקי במציאות גידול העלי חסה של גוש קטיף אבל בראותי סרט נסתפקתי בברכותיהם אם דומים לגדולי עציץ שאינו נקוב שכתב החיי אדם שאין מברכים המוציא. מה מציאות ירקות אלו? האם יוצאים ידי חובת מרור לענין טעם מרור? האם מברכים האדמה על גידולי חממה אלו?
תשובה
א. ירקות העלים ללא חרקים גדלים בגוש קטיף על הקרקע עצמה ולכן לא מתעוררת שאלת הגידול בעציץ שאינו נקוב. ב. שאלה זו התעוררה בשמיטה הקודמת, אך ההכרעה היא שמברכים בורא פרי האדמה גם במה שגדל בעציץ בעציץ שאינו נקוב בניגוד לספקו של החיי אדם, ראה במאמרו של הרב יהודה עמיחי ס' התורה והארץ ח"ו עמ' 364-371. ג. לגבי אכילת המרור כבר הביא הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ראיה מפורשת מן הגמ' פסחים לה ע"ב שיוצאים ידי חובת מצה (ולכן גם מרור) בגדל בעציץ שאינו נקוב עי"ש. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il