שאל את הרב

  • הלכה
  • בצל, דבר חריף וחיתוך בסכין

בצל "בשרי" בבלנדר פרווה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו תשרי תש"פ
שאלה
לרב שלום וברכה, יש לנו בלנדר עם להב מתכת חזק, השתמשנו בו לפרוה כשהאוכל קר כמובן עכשיו השאלה שעולה האם אפשר לחתוך מאכל חריף כגון בצל בסכין בשרית ולהמשיך להשתמש בבלנדר לפרוה או שהבלנדר נעשה בשרי?
תשובה
שלום רב ! נחלקו בכך הפוסקים, האם הבלנדר הפרווה נעשה בשרי וכעת אסור לטחון בו דבר חריף אם מתכוונים לאוכלו בארוחה חלבית. או שהבלנדר נשאר פרווה כיון שאין בכוחו של החריף גם לבלוע וגם להבליע שוב בכלי אחר. למעשה לכתחילה ראוי שלא להשתמש במכונה לצורך חלבי למשך זמן של 24 שעות. והמחמיר שלא להשתמש במכונה לצורך חלבי עד שיגעיל את סכיני המכונה, תבוא עליו ברכה. ובשעת הצורך או כשאין אפשרות להגעיל - אין להחמיר. מקורות והרחבה: לגבי הפלטת הבליעה של דבר חריף לכלי אחר, מבואר באבן העוזר (יו"ד צ"ו, ג') ובחוות דעת (שם ו') שאין להחמיר בדבר חריף אלא לעניין הפלטת טעם מהכלי אליו, אך לא לעניין הוצאת טעם שנבלע בו אל כלי אחר, ואף שדעת המג"א (או"ח תנ"א ס"ק ל"א) שהכלי נעשה בשרי וכ"כ המ"ב (שם ס"ק צ'), מ"מ דעת הרבה אחרונים כשיטת אבן העוזר והיסוד העקרוני העולה מדבריו שאין בדבר חריף אלא חידושו ואין בו כח להבליע לכלי אחר כלל, וכ"כ בשו"ת מהרש"ג (ג',ל"ט) להקל. הטעם להחמיר יותר בבלנדר כיון שיש אומרים שע"י מהירות החיתוך יכול להבלע בסכין מן המאכל, וכל שכן כאשר טוחן דק דק, אולם בדיעבד אם טחנו אח"כ דבר חריף פרווה במכונה, והסכינים היו נקיים, מותר להשתמש בהם כשיש צורך אף לחלבי. בפשטות דין זה הוא אף למיקסר, מגרדת (פומפיה) וכדומה. וראה עניין זה בספר פתחי מגדים (ח' כ"ז), ועיין שם עוד (כ"ט) לגבי בצל שחתכו בסכין חלבי וטחנו אח"כ במעבד מזון בשרי, שהמאכל נאסר ואת סכיני המכונה יש להגעיל, ואם לא ניתן להגעילם, יש לסמוך לאחר 24 שעות על הפוסקים שסוברים שכלל לא נאסרו הסכינים. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il