שאל את הרב

  • הלכה
  • הנהגה בהם ועוד

ניגוב בנייר טואלט

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"א אייר תשס"ה
שאלה
כתוב בגמרא בשבת, וכך גם נפסק בשו"ע שדבר שהאור שולטת בו, אין לקנח בו בבית הכסא. ובכן כיצד אנו היום נוהגים לקנח בנייר טואלט שהוא ללא ספק דבר שהאור שולטת בו?
תשובה
נזכר בגמרא שבדבר של סכנה, שרוב העולם נהגו להקל בו, הקב"ה שומר בכח השגחתו על הציבור שלא ינזקו. ובלשון חז"ל : "האידנא, דדשו ברבים, לית לן בה" וכן נאמר : " שומר פתאים ד'". ומשתי סיבות אלו, אין לחשוש בזמננו ,וכן נראה ממה שכתבו גדולי נזכר בגמרא שדבר של סכנה, שרב העולם נהגו להקל בו, הקב"ה שומר בכח השגחתו על הציבור שלא האחרונים (מובא בבן איש חי כי עדיף לקנח במים משום נקיות ולא הזכירו את החשש הנזכר בגמרא ביחס לנייר).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il