שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מברכים על...

ברכה על גרנולה – שאלת המשך

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א מרחשון תש"פ
שאלה
בשאלה לעיל, ציינת שהברכה על הגרנולה תלויה באופן הבישול שלה. אם אינך יודע כיצד נוצרה או שלא קל לברר מה מברכים? באופן כללי, אם אתה מוצא את עצמך רוצה לאכול אוכל שאינך יודע מה מברכים עליו, אתה רעב ואין דרך קלה לברר את ברכתו, האם אתה יכול פשוט לברך שהכל ולאכול אותו, ובהמשך לברר את הברכה המתאימה כדי לדעת לפעם הבאה?
תשובה
אדם שלמד הלכות ברכות ובירר את המציאות ואת ההלכה עד היכן שידו מגעת לגבי המאכל עליו הוא מסופק מה לברך ובכל זאת נשאר בספק, מותר לו לברך את הברכה הכוללת יותר על המאכל כגון ברכת שהכל נהיה בדברו שכוללת הכל או ברכת בפה"א כשידוע שמדובר בפרי אבל ספק אם הוא העץ או האדמה, וגם במקרה זה אם יש בידו לפוטרו על ידי אכילתו בתוך הסעודה או ע"י שיברך על מאכלים אחרים זה עדיף יותר, אבל אם לא למד ההלכה ולא בירר "לא יאכל עד שילך אצל חכם ללמדו ברכות". (רמ"א סימן רב סעיף יח. ובמ"ב ס"ק פד-פו. שו"ע סימן רד סעיף יג ובמ"ב. רו, א. מ"ב ס"ק ה)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il