שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יש מניעה הלכתית להינשא?

ספק בעניין הגדרת זונה האסורה לכהן

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א מרחשון תש"פ
שאלה
האם יש תנאים אחרים שאשה צריכה למלא כדי שתיחשב לזונה מלבד המעשה עצמו (יחסים עם לא-יהודי)? כמו כן, מה הדין אם האשה אינה בטוחה ב 100% שהאיש היה לא-יהודי? האם יש משהו כמו "ספק זונה" שימנע את גרושי האישה מבעלה הכהן?
תשובה
בשלחן ערוך אבן העזר סימן ו מפורטים הדינים וההגדרות ההלכתיות של נשים האסורות לכהן. גם בדין של זונה שאסורה להינשא לכהן יש כמה וכמה מקרים בהם אשה נחשבת זונה ולא רק בנבעלת לנכרי. בת ישראל שנבעלת לנכרי נחשבת זונה שאסורה לכהן. דין זה נכלל במה שכתוב בשו"ע, "בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה לינשא לו איסור השוה לכל". איסור זונה לכהן הוא מן התורה, ולכן גם במקרה שאמרה איני יודעת למי נבעלתי שזה ספק זונה, הרי היא אסורה לכהן, ואם נשאת לכהן תצא. חשוב מאוד לציין, שאלו דינים חמורים מאוד החורצים גורלות של אנשים, ויש בזה ספרות הלכתית ענפה עם פרטים ופרטי פרטים, ולכן חובה ללכת למורה הוראה מובהק בכל שאלה בנושא זה שיכריע הלכה למעשה. (שו"ע אבהע"ז סימן ו. ראה גם ערוה"ש סעיפים לד-לח)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il