שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

ההבדל בין יום הכיפורים לשאר ימים טובים

undefined

כולל הלכה בית אל

ו מרחשון תש"פ
שאלה
שלום וברכה. א} מדוע ביום הכיפורים אישה מברכת על הנרות לאחר ההדלקה ובשאר ימים טובים לפני? ב} מדוע בהבדלה של יום הכיפורים מברכים גם על הנר ובשאר ימים טובים לא?
תשובה
שלום וברכה. א. יום הכיפורים שווה לשבת בשניהם אין אפשרות להעביר אש אולם יום טוב הוא שונה שבו אפשר להעביר אש ויש שנוהגות להדליק את נרות היום טוב בצאת הכוכבים (ע"י העברה מאש אחרת ולא ע"י הדלקה). בשבת נחלקו אימתי מברכים על נרות שבת לפני ההדלקה או אחריה: לפני ההדלקה- משום שכל המצוות מברך עליהם ועובר לעשייתם לכן גם בנרות קודם יברך ואח"כ תדליק. כך דעת מרן השו"ע (רס"ג ס"ה) והרב עובדיה ועוד מחכמי הספרדים. אחרי ההדלקה- משום שהאשה מקבלת שבת בהדלקה א"כ תברך לאחרי ההדלקה שאם לא כן מקבלת את השבת בשעת הברכה ושוב לא תוכל להדליק. כך נוהגים האשכנזים ע"פ הרמ"א שם וכן הספרדים ההולכים אחרי פסקי הבן איש חי והרב אליהו. ביו"ט מותר להעביר אש מאש ויהיה מותר להדליק נרות אפילו ביום טוב.אם כן בטל החשש שהאשה תקבל חג בשעת ההדלקה שהרי מותר הדבר ביו"ט. לכן הבן איש חי (שנה שנייה פרשת נח אות י ) חילק בין שבת ליום טוב. בשבת יש לברך אחרי ההדלקה וביו"ט לפני ההדלקה. לרב עובדיה וכו- תמיד יש לברך לפני. לאשכנזים- ישנם שני מנהגים: המנהג העיקרי לברך לפני ההדלקה, ויש שנוהגות כמו בשבת לברך אחר ההדלקה. לסיכום יום הכיפורים דינו שווה לשבת לכן הברכה לאחר ההדלקה כמו בשבת. ב.כמו שהוסבר לעיל ביו"ט רגיל אפשר להעביר אש ממקום למקום, אולם ביום כיפור דינו כשבת שאסור א"כ עכשיו שיצא יוה"כ יהיה מותר להשתמש באור לכן מברכים עליו מה שאין כן בשאר ימים טובים שמותר להשתמש באש באופנים המותרים. בברכה רבה הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il