ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מזוזה

קביעת מזוזה בפתח הפתוח למרפסת/חצר

81
שאלה
שלום רב. א. היכן יש לקבוע מזוזה כשיש בבית פתח הפתוח למרפסת סגורה? ב. ומה הדין בפתח שיוצא למרפסת שפתוחה גם לחצר הפתוחה לרשות הרבים?
תשובה
שלום וברכה. א. יש לקבוע את המזוזה בימין הכניסה למרפסת. ב. אם על פי רוב נכנסים לבית דרך הכניסה הראשית, ופתח זה משתמשים רק ליציאה לחצר - יש לקבוע בימין הכניסה לחצר. אולם דעת החזון איש - לקבוע תמיד בימין הכניסה לבית. מקורות: א. כן כתב המהרי"ל (ח"א סי' צ"ד) הטעם לכך שיש לקבוע בימין הכניסה למרפסת, משום שהמרפסת דינה כעוד חדר של הבית כיון שהיא סגורה. ובספר חובת הדר (פרק ב') העיד שכך מנהג ירושלים, וכן כתב בשו"ת אור לציון (ח"א י"ד). מאידך בשו"ת שבט הלוי (ח"ג ק"נ) העיד שכך המנהג בבני ברק ומקומות נוספים, להניח בימין כניסה לבית, וכדעת הבית מאיר והחזו"א (סי' קס"ח), שכתבו לגבי חצר סתומה לקבוע בימין הכניסה לבית, כיון שאין חיובה מחמת עצמה אלא מכח מה שמשמשת כניסה לבית, ומקורו בדברי הרמב"ם שכתב שחצר אינה חייבת מחמת עצמה. אולם בשו"ת חקרי לב (סי' קכ"ט), ובספר חובת הדר (שם) כתבו שדעת השו"ע כדברי הרא"ש שחצר חייבת מצד עצמה, ויש לקבוע בימין הכניסה לחצר הסתומה, וכן נראה בפשטות מדברי הב"י שהביא דברי המהרי"ל ולא הביא חולק. וכן כתב בספר פתחי מזוזות (רפ"ט ד') והוסיף שדעת פוסקים רבים כדעת המהרי"ל והשו"ע (ט"ז, שו"ת חקרי לב, שנות חיים למהרש"ק, שו"ת אגרו"מ, מקדש מעט, יחוה דעת ח"ד נ"א ועוד) ושכן מנהג ירושלים, אך מכל מקום יש לקבוע בלא ברכה כדי לחוש לדעת החולקים. ונראה מנהג העולם וכן יש לפסוק למעשה שכך מסתבר. ב. ראה בספר פתחי מזוזות (בית מזוזה פרק ו' ו') שכתב שאם יש כניסה נוספת לבית מלבד פתח החצר הפונה לרה"ר, לדעת החזו"א מניח בימין הכניסה מחצר לבית, אך לדעת השו"ע יש ספק האם הפתח נידון ככניסה או נידון כפתח יציאה מהבית, ולכן יש לדון לפי "רוב כניסות", שאם ע"פ רוב נכנסים לבית דרך החצר, החצר נידונת ככניסה לבית ומניח בימין כניסה לבית, ואם ע"פ רוב נכנסים לבית בפתח השני, אז הפתח נידון כיציאה ומניח בימין יציאתו לחצר מהבית. ואמר לי דודי הג"ר דן מייזלס שליט"א שאמרו לו הג"ר ישראל יעקב פישר זצ"ל (ראב"ד העדה החרדית), והג"ר עזריאל אויערבך שליט"א, שכל מה שחולקים על החזו"א, זה רק בחצר שעושים בה תשמישי דירה כבית, חצר מקורה וכדומה, אך חצר שאינה מקורה ואין משתמשים בה לתשמישי דירה, היא נעשית טפילה לבית, ויש לקבוע המזוזה בימין הכניסה לבית. בברכה והצלחה,
עוד בנושא מזוזה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il