שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

פיקוח נפש ויישוב הארץ

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"א אייר תשס"ה
שאלה
ישנה הסכמה גורפת בין כל תלמידי הרצי"ה זצוק"ל שמצוות יישוב הארץ דוחה פיקוח נפש. ברצוני לשאול ע"ז מס’ שאלות: 1) האם זוהי עמדה הלכתית או מחשבתית. 2) אם זאת עמדה הלכתית, מדוע כמעט רק רבני מרכז הרב שותפים אליה. [ואפי’ לא כל רבני מרכז הרב, המעיין בתשבתו של הרב ישראלי זצוק"ל יראה שכולה מבוססת על סברות שהחזרת שטחים היא עצמה מסוכנת (עי’ שולחן ערוך או"ח שכט,ו), וגם אצל - יבדל לחיים - הרב שפירא שליט"א פעמים שנוקט כך ופעמים כך]. 3) כיוון שהנני מניח שאתם תביאו את תשובתו של הרב קוק זצוק"ל (בשו"ת משפט כהן, ובאיגרותיו) שמותר ליחיד לסכן את עצמו במלחמת הכלל, ולא כשרואה עמלקי בעצמו (ובזה מיושבת קו’ המנ"ח), הנה י"ל שכ"ז במצב שכבר יש מלחמה אז בטלו דיני פיקוח נפש, כדעת הרבה אח’ (עי’ בספר חידושי מרן רי"ז הלוי עה"ת - להבדיל מחידושי הגרי"ז עה"ת סטנציל - סוף פרשת בשלח עמ’ 32, וכן בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי’ נז סק"ב). וא"כ ודאי שאסור לסכן נפשות אלא במצב שכבר קיימת מלחמה, ולא במצב קדם-מלחמה. (ואינטיפדה בפשטות היא קדם מלחמה). כ"ז הוא נפק"מ למצבים של "החזרת שטחים" אם דעת המומחים הצבאיים והפוליטיים, היא שפחות מסוכן אם נשהה בשטח מסויים. (רק שצ"ב רב, אם המצב הוא באמת כזה).
תשובה
איני ידע על מחלוקת בשאלה זו, שהציבור היושב בארץ יושב כאן, למרות שייתכן שיש סיכון ליחידים ממנו, מצב זה קיים בארץ זה למעלה מ100 שנה. את חדרה הקים הרב פרנק (אביו של הגרצ"פ פרנק רבה של ירושלים למרות הסיכונים. ראה גם את הקדמתו של ר"י משקלוב לפאת השולחן. כך נוהג כל עם נורמלי בעולם ועם ישראל אינו שונה בכך. מה גם שלנו יש הלכה הקובעת את תפיסתנו ולפיה יש לקיים מצוה ציבורית גם אם ייתכן שיחידים יסתכנו. רק אם תהיה סכנה ציבורית יש לשקול את קיום המצוה בתנאים אלו. עיין היטב ברמב"ן סהמ"צ מצוה ד מנ"ח תכה. השאלה היא, מהו סיכון ציבורי ואיך להגדיר אותו נתונה למנהיגי הציבור שמצד אחד מבינים את ערכה של המצוה ומצד שני שוקלים באחריות כבדה את הסיכון הציבורי, ללא דעות קדומות מפלגתיות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il