ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה דיני ממונות וצדקה

האם חובה לבקש מחברה חשבונית לתשלום שנשכחה?

שאלה
מר כהן שכר את שירותיה של חברת אייס (חברה בבעלות לא יהודית), כדי לבצע עבודה של עיצוב מחדש לחדר האמבטיה. נאמר לו שהעבודה תעלה בערך 3500$. העבודה הושלמה בצורה משביעת רצון. עברו מאז 3 חודשים והוא מעולם לא קיבל חשבונית או בקשה לתשלום. האם מר כהן מחויב להתקשר לחברה ולשאול מדוע לא קיבל חשבונית לתשלום?
תשובה
בהחלט, על מר כהן להתקשר לחברה ולשאול מדוע עדיין לא קיבל את החשבונית לתשלום. ראה את דברי הבאר הגולה על שולחן ערוך חושן משפט סימן שמח סעיף ב. בתוך דבריו כותב הבאר הגולה: "ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש בספר חסידים סימן תתרע"ד, רבים אשר קדשו ה' והחזירו טעיות העכו"ם בדבר חשוב, גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם וכו'. מפורסם הסיפור מתלמוד ירושלמי בבא מציעא פ"ב ה"ה בחמורו של שמעון בן שטח: שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את לעי סוגין. ואזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי. אתון לגביה אמרין ליה מן כדון לית את צריך לעי תובן. אמר לון למה אמרין ליה זבנינן לך חד חמר מחד סירקיי ותלי ביה חדא מרגלי. אמר לון וידע בה מרה אמרין ליה לא א"ל לון איזל חזר. לא כן אמר רב הונא ביבי בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי אפילו כמאן דמר גזילו של עכו"ם אסור כל עמא מודיי שאבידתו מותרת. מה אתון סברין שמעון בן שטח ברברין הוה. בעי הוה שמעון בן שטח משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא. ובתרגום: שמעון בן שטח היה עוסק בפשתן לפרנסתו. אמרו לו תלמידיו, רבי עזוב סחורה זו ואנחנו נקנה לך חמור אחד ולא תצטרך להטריח עצמך כל כך הרבה. הלכו קנו לו חמור אחד מישמעאלי אחד והיתה תלויה בו מרגלית אחת. באו אליו ואמרו לו, מעכשיו לא תצטרך להטריח עצמך עוד. שאל אותם האם בעל החמור יודע מזה? והשיבו לו: לא. אמר להם א"כ תלכו ותחזירו לו. שאלו התלמידים, הרי גם לדעה שגזל עכו"ם אסור, אבידתו מותרת, ומפני מה אתה מצוה להחזיר אבידתו? השיב להם שמעון בן שטח – וכי אתם חושבים ששמעון בן שטח הוא ברברי שנעשה חטפן ואץ להעשיר את עצמו, לא כן הוא, אלא שמעון בן שטח רוצה שיתקדש שם שמים על ידו, ולשמוע שיאמרו "ברוך אלוהי היהודים", וזה נח לו יותר מכל שכר וריוח ממון שבעולם.
עוד בנושא דיני ממונות וצדקה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il