שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

גשם נחשב מוקצה?

undefined

כולל הלכה בית אל

ג כסלו תש"פ
שאלה
גשם נחשב מוקצה? ב"ה ירד אצלנו גשם בשבת, ורציתי לשתות מימי הגשמים. מכיוון שיש הלכה שאסור להניח כלי בשבת כדי שייפול לתוכו דבר שהוא מוקצה (ביטול כלי מהיכנו), מותר לי להניח בחוץ קערה? ז"א, גשם נחשב מוקצה (מחמת נולד)?
תשובה
שלום וברכה כתב השולחן ערוך אורח חיים ( סימן שלח סעיף ח) מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת, ואם נתמלא שופכו ומחזירו למקומו; והוא שיהא הדלף ראוי לרחיצה, אבל אם אינו ראוי, אסור, משום שאין עושין גרף של רעי לכתחלה. ואם נתן כלי תחת דלף שאינו ראוי לרחיצה, מותר לטלטלו במים המאוסים שבו. ועל זה כתב המשנה ברורה (סימן שלח ס"ק ל) " דאין על המטר היורד שם מוקצה או נולד ויכול לשתותו או לרחוץ ממנו וה"ה אם הוא ראוי רק לשתיית בהמה" הרי לך שאם אתה שותה ממנו, יהיה הדבר מותר בשבת . בברכה רבה הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il