שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

האם ציצית קודמת לנטילת ידיים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ב מרחשון תש"פ
שאלה
מה עדיף: ללכת 4 אמות בלי ציצית עד מקום הנטילת ידים ואח"כ ללבושו, או ללבושו ואח"כ ללכת 4 אמות לעשות נטילת ידים?
תשובה
שלום רב לשואל היקר. א. בנידון השאלה, יש להעדיף ליטול ידיים ואח"כ להתעטף בציצית. ב. הדרך היותר טובה, היא לישון עם טלית קטן כל הלילה. ואף שאתה הולך ד' אמות בלא נטילה, מכל מקום אינך הולך ד' אמות בלא ציצית. ג. הדרך הטובה ביותר, היא לישון עם טלית קטן וליטול ידיים סמוך למיטה, וכך היא הדרך המובחרת לכל הדעות. מקורות: מדברי הזוהר (הובא במג"א ד' סק"א) שהחמיר מאד בנטילת ידיים מיד כשקם, נראה שקודם יטול. גם מדברי הטור (ח' א') עולה כך להדיא שכתב: "ומיד אחר נטילת ידיו יתעטף בציצית", ודבריו הובאו להלכה בבאר היטב (שם סק"א), וכן משמע מדברי סדר היום (הובא במג"א שם) שכתב שלא יגע במלבושיו קודם הנטילה. עם זאת בספר קיצושו"ע (ב' ב') לא כתב כן, אלא כתב שילבש טלית קטן לפני נטילת ידיים, כדי שלא ילך ארבע אמות בלא ציצית, אך לא יברך עליו כיון שאין ידיו נקיות. ונראה שטעמו, מפני שסובר שמעיקר הדין מותר להתלבש קודם הנטילה, ורק ממידת חסידות טוב להניח כלי בסמוך למיטה, יטול ידיו ואח"כ יתלבש (כמבואר בשו"ת יבי"א ה' א' באריכות). מאידך דעת המ"ב (ח' סק"א) כדברי הטור והפוסקים שהבאנו מתחילה, שקודם יטול ידיו ורק אח"כ יתעטף בציצית כדי שלא ילך ד' אמות בלא ציצית. הטעם לכך הוא, שאינו יכול לברך קודם הנטילה, כמו כן מבואר במ"ב (ד' סק"ב) שאסור לגעת בבגדים קודם הנטילה (ראה פמ"ג א"א סק"א). הנפקא מינה במקרה שנוהג לפטור את הטלית קטן יחד עם הטלית גדול, רק הטעם שאין לגעת בבגדיו לפני הנטילה מונעו מלהתעטף. וכן נראה דעת רוב הפוסקים, וכך יש לנהוג למעשה. בהליכות שלמה (תפילה ג' ב' ע"פ מש"כ הגרשז"א בשיח הלכה כ"ד א') מבואר שכוונת המ"ב (ח' סק"א, וי"ב סקי"ג) במה שהזהיר שלא ללכת ד' אמות בלא נטילת ידיים, אין הכוונה שפחות מכן מותר, אלא אפילו לשהות בישיבה או בעמידה בלא ציצית צריך להזהר, אלא שיתכן שהליכה בלא ציצית חמורה יותר. והעיר השערי תשובה (ח' סק"א) על דברי הטור (שהובא בבאר היטב שם) שמדבריהם מוכח שבזמנם לא נהגו לישון בטלית קטן, שחששו לדעות שאסור לשכב בטלית קטן אלא שנהגו להקל (כמבואר בסי' כ"א, אולם וכיום חששות אלו לא מצויות), וסיים "אמנם בשם האריז"ל כתבו שיש לישן בטלית קטן", ואכן כתבו רבים מן הפוסקים ע"פ האריז"ל והשל"ה הקדוש, וכן כתב הבא"ח (בראשית ב') שטוב יותר לישון כל הלילה בטליל קטן ולפטור ביום עם הטלית גדול את הטלית קטן, וכן הביא לדברי האריז"ל במ"ב (כ"א סקט"ו), שעל פי סוד יש לשכב בלילה בטלית קטן. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il