ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה בבוקר

ברכה אחרי שינה עם ציצית

הרב נועם דביר מייזלסכ"ד מרחשון תש"פ
127
שאלה
איני נוהג ללבוש טלית גדול ולכן, א. אם אישן עם ציצית האם יהיה לי מותר לברך בבוקר? ב. במקרה שלא ישנתי עם ציצית ועשיתי נטילה אולם עדיין אני אפשוט אותו ואח"כ יחזור ללובשו (כדי להוציא את הפיגמה שנמצא תחתיו), מתי לברך? ג.ואם החלפתי הציצית באמצע היום (כגון שהתקלחתי), האם לברך על הציצית הזה?
תשובה
שלום רב, א. המנהג שלא לברך על טלית קטן שישנו עמו בלילה. ב. בהזדמנות הראשונה שאתה יכול ללבוש את הטלית ולברך עליו, תעשה כן, ואף אם לאחר מכן תוריד אותו לזמן קצר על דעת ללובשו שוב - אינך צריך לברך עליו. ג. אם כשהורדת את הטלית קטן כדי להתקלח, התכוונת לחזור וללבוש אותו, ולא עבר יותר מכחצי שעה - אין לברך עליו שוב. אולם אם החלפת לטלית קטן אחר - יש לברך על הטלית החדש. והוא הדין לטלית גדול. מקורות: א. ראה שו"ע (ח' ט"ז) שהצריך לברך על טלית קטן אפילו אם ישנו איתו בלילה, אולם במ"ב (שם סקמ"ד) הביא בשם האחרונים שלא כדברי השו"ע, "כיון שכסות יום חייב אף בלילה למקצת פוסקים וספק ברכות להקל". וכן נוהגים בני אשכנז, וכל שכן בני ספרד שלא מברכים כלל על טלית קטן מפני שפוטרים אותו בברכת הטלית גדול. ב. פשוט מסברא כיון שלא היה היסח דעת, וראה באות ג. לגבי היסח דעת כשנכנס לבית המרחץ. ודוקא לבני אשכנז שלא נוהגים לברך על טלית גדול לפני החתונה, אך לבני ספרד שנוהגים כן, אין לברך כלל על טלית קטן. ויש לציין שחלק מקהילות בני אשכנז נהגו בזה כדעת בני ספרד. ג. שיעור הזמן המהווה הפסק אינו מבורר דיו בפוסקים, אלא כל שהסיח דעתו לגמרי צריך לברך (עיין רמ"א ח' י"ד, ומג"א סקי"ח), ואף שלדעת מרן השו"ע (ח' י"ד) אם פשט טליתו בשביל איזה צורך אף שהיה בדעתו לחזור וללובשו מיד, צריך לברך, מכל מקום פוסקים רבים חלקו על דבריו וסוברים שצריך לברך, וקי"ל ספק ברכות להקל. וכתב המ"ב (שם סקל"ח) שהפושט טליתו וקיפל אותה בתוך כיס הטלית נחשב כאילו חשב בפירוש שהוא פושטו על דעת שלא לחזור וללובשו, ונחשב היסח דעת וצריך לברך שוב, וסיים "וכן ראוי לעשות תמיד להוציא עצמו ממחלוקת". ובשו"ת יבי"א (ח' או"ח ב' ז') האריך לבאר שהפושט טליתו על דעת לחזור וללובשו בתוך חצי שעה, אין צריך לחזור ולברך. כמו כן כתבו הפוסקים שכל האמור הוא דוקא אם לובש את אותו הטלית אך אם מחליף לטלית אחר, אפילו אם לובשו מיד אחר שפשט את הראשון צריך לברך על החדש (בא"ח בראשית י' ואחרונים). ברכת ה' עליכם,
עוד בנושא בבוקר

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il