ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה השבת אבידה

חיוב השבת אבידה

כולל דיינות בית אלכ"ז כסלו תש"פ
31
שאלה
שלום רב! על מי חלה חובת השבת אבידה, אם שניים ראו את האבידה ואחד מהם הרים אותה מהשולחן? על שניהם או על זה שהגביה את האבידה?
תשובה
יישר כוח על השאלה. רק מי שהגביה את האבידה מחויב בהשבתה. ביאור הדברים: בדין השבת אבידה ישנם שלושה דינים: א. הטיפול באבידה והשבתה לבעליה, הנלמד מהכתוב "השב תשיבם". ב. האיסור להתעלם מאבידת חברו הנלמד מהפסוק "לא תוכל להתעלם". ג. האיסור לגזול אבידת חבירו. כאשר אדם רואה את אבידת חבירו חל עליו חיוב שלא להתעלם ממנה, אך לגבי חובת ההשבה נחלקו האחרונים בדעת השולחן ערוך. הסיבה למחלוקת היא שמלשון הגמרא במסכת בבא מציעא (כו, ב) "ראה סלע שנפלה", וכן מלשון השו"ע "הרואה אבידת ישראל חייב לטפל בה וכו'" (חושן משפט רנט, א), לכאורה משמע שהחיוב חל משעת ראייה. וכן הבין הט"ז (שם ס"ק א). אך בסמ"ע (שם ס"ק א) ביאר שאין הכוונה לחייב בהשבה משעת ראייה, אלא שנקטו את לשון הפסוק "לא תראה את שור אחיך וכו'". במקרה שלנו, גם לשיטת הט"ז, מכיוון שכבר חלה חובת השבה על מי שהרים את האבידה – פקע החיוב על האדם הנוסף שראה אותה.
עוד בנושא השבת אבידה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il