שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בר ובת מצוה

בת מצווה לבנות כפי שמקיימים לבנים?

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י כסלו תש"פ
שאלה
האם יש לקיים בת מצווה לבנות כפי שמקיימים לבנים?האם ראוי לעשות סעודה והיא סעודת מצווה?
תשובה
מובא בשו"ת יביע אומר לרב עובדיה יוסף זצ"ל המעודד לקיים סעודות בת מצווה: נשאלתי אודות מה שנהגו מקרוב לערוך חגיגת בת - מצווה, כשהגיעה הבת לגיל י"ב שנה ויום אחד, אם יש לזה מקום בהלכה?. ואם יש לברך גם כן ברוך שפטרני מעונשה של זו, כשם שמברכים על הבן שהגיע לגיל בר מצוה ברוך שפטרני מעונשו של זה?. "ומעתה האם נכון לערוך חגיגת בת - מצווה, לבת שהגיעה לגיל י"ב שנה ויום א', שנראה בוודאי שיש מצווה לערוך סעודה ושמחה לבת - מצווה, שסעודת בר מצווה אין לך סעודת מצווה גדולה מזו, שנותנים למקום שבח והודיה על שזכה הנער להיות בר מצווה וגדול המצווה ועושה. וכן כתב בן איש חי - והבת ביום שתכנס למצות, אף על פי שלא נהגו לעשות לה סעודה, עם כל זה תהיה שמחה באותו יום, ותלבש בגדי שבת, ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו ותכווין לפטור שמחת כניסתה בעול מצות. והנה אף שכתב שלא נהגו בזמנו לעשות לה סעודה, בזה הזמן שעושים סעודה לבת מצווה, יפה עושים!!!. וכן נראה מלשונו של 'בן איש חי' שתלה דין זה רק במנהג. וכן כתב בשו"ת 'ישכיל עבדי' שדעתו שהיה ראוי לעשות סעודה לבת בהגיעה למצות, אלא שלא נהגו במקומו, אבל במקומות שנהגו ודאי שראוי והגון הדבר, כשם שעושים לבר מצווה סעודה וחגיגה בזמן שנכנס לעול מצות, והוא הדין והוא הטעם לבת - מצווה. ואילו בשו"ת אגרות משה בדבר בת מצווה בדבר עניין החפצים להנהיג איזה סדר ושמחה בבנות כשנעשו בנות מצווה, הנה אין לעשות זה בבית הכנסת בשום אופן אף לא בלילה, כי בבית הכנסת אינו מקום לעשות דברי הרשות ,וטקס של בת מצווה הוא ודאי רק דברי רשות והבל בעלמא, ואין שום מקום להתיר לעשות זה בבית הכנסת. וכל שכן בזה שהמקור בא מהרפורמים והקונסרבטיבים אבל אין זה שום עניין וסמך להחשיב זה דבר מצווה וסעודת מצווה, כי הוא רק כשמחה של יום הולדת בעלמא. ואי איישר חילי הייתי מבטל במדינתנו גם סדר הבר מצווה של הבנים שכידוע לא הביא זה שום איש לקרבו לתורה ולמצות. וכתב על דבריו הרב עובדיה יוסף זצ"ל במחילה מכבוד תורתו אין דבריו מחוורים, שמכיוון שנכנסה למצות והיא כגדולה המצווה ועושה, בכל המצות שהאישה חייבת בהן, בוודאי שיש בזה מצווה, ....וראה 'בבן איש חי' שכתב, יש נוהגים לעשות את יום הלידה ליום טוב בכל שנה ושנה, וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתנו. לסיכום: רואים מגדולי הפוסקים אשר תומכים ומעודדים את קיום סעודת מצווה ביום כניסת הבת לנועם עול מצוות. ולכן יש בוודאי מקום לקיים סעודה לכבוד בת מצווה וכאשר נאמרים בה דברי תורה היא בוודאי סעודת מצווה, אך חשוב ליצוק לתוכה תוכן מרומם ומחזק את דרכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il