שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ימי השלושים

סיום מנהגי שבעה ושלושים (מקצת היום ככולו)

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז כסלו תש"פ
שאלה
האם מנהגי אבלות שלושים נמשכים עד סוף יום השלושים או שזה מסתיים בתחילת היום כמו בשבעה?
תשובה
מנהגי אבלות שלושים - מסתיימים בבוקר, כמו בשבעה. מקורות והרחבה: מבואר בגמ' (מו"ק יט: כב.) ובשו"ע (יו"ד סי' שצ"ה) שסיום מנהגי אבלות השייכים לשבעה, ולשלושים - מסתיימים בבוקרו של יום, כיון שאומרים "מקצת היום ככולו". ורק ביחס לסיום מנהגי אבלות הקשורים לשנה, לא אומרים מקצת היום ככולו, כיון שרק דבר התלוי בימים (שבעה ושלושים) אומרים מקצת היום ככולו, אולם בדבר שתלוי בחודשים (י"ב חודש) לא אומרים כן. כמו כן יש לציין שאף שנחלקו הראשונים האם כבר בהכנס הלילה אומרים כן, ומקצת הלילה ככולו, כל מקום אנו נוקטים להלכה (ראה טור וב"י שם, וגר"א שם, וגשר החיים כ"א א' ז') שאומרים רק מקצת היום ככולו. הטעם לתקנה זו, שסיום השבעה יסתיים אחרי הנץ החמה ואחר התפילה, כיון שאז נהגו לבוא ולנחם ולהקימו מאבלותו. והוא הדין שסיום השלושים בבוקר דוקא, כיון שבלילה לא ניכר עדיין אם נהג מקצת אבלות (ראה שם). בשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il