שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות ציבוריות

מדוע נשים פסולות לעדות?

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ח אייר תשס"ה
שאלה
ברצוני לשאול מדוע חז"ל דרשו מהפסוק "ועמדו שני האנשים" שמדובר דוקא באנשים ולא בנשים, ומכאן שנשים פסולות לעדות. הרי לא בכל מקום שנאמר בתורה "אנשים" זה בא להוציא את הנשים, ובפרט שהגמרא אומרת "השווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה". וגם מצד הסברא קשה להבין (אף שטעמי המצוות אינן ידועות לנו) מה פסול יש בעדות של אישה?
תשובה
חז"ל דורשים "אנשים ולא נשים", כאשר המילה מיותרת ואינה חשובה להבנת העניין. כאשר היא שייכת לעניין, הרי היא כוללת אנשים ונשים ביחד. וכל לשון זכר שנאמר בתורה כמו "לא תרצח" , "לא תנאף", "זכור את יום השבת" ועוד..., כולל אנשים ונשים. אם הוסיפה התורה והדגישה "אנשים", בזאת הודיעה למעט את הנשים . ובטעם התורה שאנו נאמנים לה, בין אם ידועים לנו טעמיה או לא, יש לומר כי עניין העדות עלול לגרום להתבזות וללחץ שיש בהם להשפיל את האישה. כידוע לכל מי שהיה בבית משפט, נתון העד לחקירות, לגערות ולאיומים ואין זה מכבודה של האישה לעמוד בזה. כך מצאנו שחכמים פטרו גם תלמיד חכם מלהעיד בעדות רגילה כדי לשמור על כבודו, ובודאי שאין בזה פחיתות, אדרבה, זהירות בכבודם יש כאן. ישנם שרצו לאמור טעם אחר הקשור לאופייה של האישה, שהרגש חזק אצלה, ועל כן, ייתכן שהעדות תוגש בדרך שאינה מדייקת לטוב או לרע בגלל כוחות הרגש החזקים והשפעתם על השכל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il