שאל את הרב

  • הלכה
  • נצרות ואיסלם

האם מותר להנות ממבצעים של חג המולד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ג שבט תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב, לכבוד יום אידם, "חג המולד", פרסמו חברות מסוימות (של ישראל ושל גויים) הנחות ומבצעים על מגוון מוצרים שהם מציעים (וכן מסירת מוצרים בחינם), רציתי לדעת אם יש איסור הנאה מעבודה זרה ברכישת או קבלת מוצרים מוזלים וחינמיים אלו בתקופת אידם ושלא בתקופת אידם.
תשובה
עליכם שלום! המוכרים והציבור אינם בקיאים בטיב עבודה זרה, וכל מטרתם היא לעשות כמה שיותר כסף, לכן הם מחפשים כל מיני תאריכים שבהם הם יכולים להוציא לפועל את תאוותם לכסף, לכן מותר לשאת ולתת עמהם. מקורות והרחבה: דינים אלו פורטו בשו"ע יו"ד (קמ"ח-ק"נ), ומבואר בשו"ע (שם קמ"ח י"ב) שכיום ניתן לשאת ולתת עמהם ולהלוותם ביום חגם כמו בכל השנה, כיון שבזמן הזה "אינם בקיאים בטיב אלילים", והוסיף הרמ"א (שם), משום שאפילו אם הכסף מגיע לאנשי התפלות שלהם, אין עושים מהרווחים תקרובת לע"ז אלא רק אוכלים ושותים בו, וכן משום איבה, וסיים ע"פ הב"י בשם הר"ן: "ומכל מקום בעל נפש ירחיק מלשמוח עמהם אם יוכל לעשו שלא יהיה איבה בדבר". ובנידון השאלה לא שייך כל כך חשש איבה, אך ניתן ללמוד שאם מדובר במקום שהשמחה שלהם היא ממוקדת על יום אידם גרידא והמכירות המוזלות הן רק בדרך אגב, ודאי שיש להחמיר. מכל מקום למעשה כיון שכל מה שמניע את המוכרים זה רק לעשות כסף והעיתוי בזמן הוא רק סיבה להנחות, בצירוף האמור לעיל אין מה לחוש. ודאי שכל האמור אינו מוסב על קניית מוצרים המיוחדים ליום חגם. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il