שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות השירות

גיוס לצבא ורבנים חרדים

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ז אייר תשס"ה
שאלה
למה הרב ועוד רבנים ציונים אומרים שיש מצווה להתגייס לצה"ל שמצד שני כל גדולי הדור אומרים שמי שיכול לשבת וללמוד תורה שלא התגייס?
תשובה
במה שכתבת על השירות בצבא. ברצונך לדחות ספרים שלמים שנכתבו אודות המצווה לשרת בצבא, כמו שלושה כרכים של "משיב מלחמה" לרב שלמה גורן זצ"ל, ומאמרים ותשובות ארוכות של הרב זוין והרב ולדנברג, על ידי איזה שמועות שיש רבנים שאמרו שאין בכך מצווה. עם כל הכבוד, אין בשמועות אלו כדי לדחות את כל דברי הש"ס והפוסקים שהזכירו הרבנים שלאורם אנחנו הולכים. ולעניין דחיית הגיוס לתלמידי חכמים כדי להועיל לכלל, הוא דבר שמוסכם, וכך נהגו תלמידי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. אבל הכוונה לקבוצה שאכן תשמש אח"כ כתלמידי חכמים, מורי הוראה וראשי ישיבות ורמי"ם, אבל לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. ולכן על כל שאר הבחורים יש מצווה לשרת בצבא, ולימוד תורה אינו פוטר אותם ממצווה קדושה זו.