שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יארצייט ואזכרה

דיני עליה לקבר הורים ביום השנה לפטירתם

undefined

הרב בניהו שרגא

ט"ז טבת תש"פ
שאלה
האם ניתן להקדים ביום את ההגעה לקבר הורים כשלא מתאפשר להגיע ביום השנה עצמו? במידה ומקדימים ביום האם יש חשיבות לעלות לקבר עם שקיעה? האם ניתן לאחד עליה לקבר שני הורים ליום אחד כשמדובר ביום זכרון עם הפרש של שבוע? (מדובר ביום השנה לאחר כמה שנים שנפטרו)
תשובה
שלום וברכה יש חשיבות גדולה לעליה לקבר ביום השנה כי נשמת הנפטר ממתינה לביקור הקרובים (צרור החיים ,רמח). 'מדברי ברזילי הגלעדי שאמר אמות בעירי נראה כי יש הנאה למתים שבניהם ואוהביהם יילכו על קבריהם להשכיב אותם ולבקש על נשמתם טובה ומטיבים להם באותו עולם' (מעבר יבוק מאמר שפתי רננות פרק כג. כדברים אלו כתוב גם בספר חסידים סימן תנ). על הרצון של הנפטר שיעלו על קברו אפשר לראות מכך שיש שנהגו שמי שלא עלה על קבר אבותיו עשר שנים, לא יעלה עוד משום הקפדת הוריו עליו בכך שתקופה ארוכה לא הגיע. (פני ברוך עמוד תב סימן לז,כה ובהערה שם בשם אבן יעקב). העליה לקבר חשובה עד כדי כך שהיא נצרכת אף שהיא כרוכה בביטול תורה בנסיעה לשם אלא א''כ הוא מלמד תורה לרבים והקבר נמצא במקום רחוק (צרור החיים רמח). אמנם, כשאי אפשר להגיע ביום השנה עצמו, ניתן להקדים את העלייה אף במספר ימים כשהדבר נוח יותר למשפחה. למרות שהעליה תהיה ביום שאינו יום השנה, יש לומר קדיש ליד הקבר כשיש מנין, וכן לומר את המזמורים כרגיל. בנוסף יש לומר ביום השנה עצמו את הקדישים כפי הרגלם (צרור החיים רנא). לא מצאתי צורך להקפיד לעלות עם השקיעה כדי שייחשב ליום המחרת. תמיד מדובר על עליה ביום. אדרבה, מסברא נראה שלא כדאי להיות בבית הקברות בלילה ובטח לא להטריח את המשפחה לזמן הזה. וכן כתב בספר 'דברי סופרים' (פרק סב עמוד תרצה סוף הערה ג) שלא ראה דברים מפורשים לגבי עליה לקבר בלילה אך כמדומה לו שהמנהג הוא דווקא ביום אף שגורר ביטול תורה. לדעתו אולי הסיבה היא מחמת שאין לקרא מקרא בלילה כולל תהלים. כפי שכתבתי יש עניין גדול לעלות לקבר אבות ביום השנה, לכן אם אפשר בקלות לעלות פעמיים בתוך שבוע הדבר עדיף. אמנם אם קשה הדבר על המשפחה, ניתן להקדים ולעלות באותו יום לשניהם ולומר על קבר של כל אחד מהם את הקדיש כשיש מניין ואת המזמורים הרגילים ובנוסף יש לומר ביום השנה עצמו את הקדישים בתפילות כפי שאתם רגילים (כפי שכתבתי קודם). כיון שמדובר בשני קברים שונים, אין בעיה לעלות אליהם באותו יום. הקפידה היא לעלות על אותו קבר פעמיים באותו יום. (אליה רבה סימן רכד) הטעם הוא מחמת בזיון למת שכביכול לא התפלל עליו בפעם הראשונה או כי מטריד את מנוחת הנפטר (מעולם ועד עולם עמוד 216 הערה 15). טעמים אלו לא שייכים בשני קברים שונים. כדאי שלפחות העליה תהיה ביום השנה של אחד מהם. בשורות טובות נחמות וישועות לכם ולכל עמנו הגדול.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il