שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות

הכרזת תענית בשבת שלפני הצום

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו טבת תש"פ
שאלה
שלום וברכה לרב. מה הטעם שמנהג בני ספרד להכריז על הג' צומות, שאומר הש"צ בשבת, אחינו בית ישראל וכו'?
תשובה
שלום רב. אכן כך נוהגים בני ספרד, הפוסקים הזכירו ב' טעמים: א. כדי שלא ישכחו את התענית. ב. כיון שההכרזה הופכת את הצום לחובה. בני אשכנז אין מכריזים, כיון שתעניות אלו כתובים בפסוקים בצורה מפורשת, וכבר קיבלו בעם ישראל תעניות אלו לחובה. מקורות והרחבה: בב"י (תק"נ) בשם האבודרהם מובא עניין הכרזת התענית, שאחר קריאת התורה וההפטרה קודם אשרי אומר השליח ציבור "אחינו בית ישראל" ומכריז על הצומות. ונפסק בשו"ע (שם ד'): "בשבת קודם לצום מכריז שליח צבור הצום חוץ מט"ב וצום כפור וצום פורים וסימנך אכ"ף עליו פיהו", הטעם שלא מכריזים גם על אלו האחרונים, משום שידועים לכל (כה"ח שם סקכ"ו). אולם הרמ"א כתב (שם), שמנהג האשכנזים שלא להכריז בתעניות אלו. וביארו האחרונים דברי מרן השו"ע (יפה ללב ח"ג סי' תק"נ ב', נהר מצרים תענית ה', כה"ח שם סקכ"ו) שטעם ההכרזה כדי להזכיר לציבור, שלא ישכחו להתענות. ובביאור הגר"א כתב שטעם ההכרזה על ג' תעניות הוא, כיון שמבואר בגמ' שרק אם רצו מתענים, וע"י ההכרזה נחשב כקבלה כמבואר בשו"ע (תקס"ב י"ב) ולדעת הרמ"א אין צורך להכריז על שום תענית כיון שכבר קיבלו בעם ישראל תעניות אלו לחובה. מעין זה כתב כה"ח (סקכ"ח) בדעת הרמ"א, שכיון שתעניות אלו כתובים במפורש בפסוקים, אין צריך להכריז על כך כדי לקבלם. נראה להוסיף מה שמצוי בקהילות רבות, שלעיתים ניגש חזן ספרדי בביכנ"ס שמתפללים בו רבים מבני אשכנז, אעפ"כ נכון שיאמר הכרזה זו, כיון שיש בה תפילה שנכונה לכולם. שנזכה שיהפוך הקב"ה תעניות אלו לששון ולשמחה! בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il