ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מיסים וחוקי המדינה

להעביר הלאה כסף מזוייף

שאלה
שלום וברכה קרה לי לא פעם שקבלתי מטבע או שטר מזוייף, ואני יכול להעביר אותו הלאה, כמו שהעבירו לי אותו, לא כולם בודקים את המטבעות והשטרות. האם מותר להעבירו הלאה, שהרי אני לא מפסיד למקבל כסף, כיון שגם הוא יכול להעבירו הלאה וכו’. וגם יכול להיות שיש אנשים שיקחו כסף מזוייף בשעת הדחק, כיון שאפשר להעביר אותו הלאה. ובמיוחד מטבעות של 10 ש”ח כמעט אף אחד לא בודק וזה עובר הלאה.
תשובה
אסור לשלם בכסף מזוייף, ויש בזה משום גזל ואיסור אונאה. כשאדם משלם במודע בכסף מזוייף הוא בעצם לוקח מהמוכר, ולא נותן תמורה למה שקנה כיון שלשטר או המטבע אין ערך. כאשר אדם משלם במטבע שנראה בעל ערך מסויים ובפועל ערכו נמוך, כגון בזמן שלמטבע היה ערך עצמי והמטבע נשחקה וערכה ירד, וכן בדין משקולות, לשקול במידה שהיא חסרה כגון ששוקל באבן משקולת שכתוב קילו והיא רק 900 גרם, וה"ה במשקל דיגיטלי שלא מודד נכון את הסחורה, כל אלו בכלל - "ולא תונו איש את עמיתו" (ויקרא יז יז). אף אם לא משתמש בכל אלו, יש איסור להשהותם בבית שנאמר "לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן ... איפה ואיפה גדולה וקטנה" (דברים כה יג,יד) וכן "אל תשכן באהליך עוולה" (איוב יא יד) כלומר, אסור להחזיק בבית מטבעות ומשקלות פגומים או מזוייפים, כיון שעלולים לטעות או להונות על ידם. נמצא, שלא רק שאסור לשלם בכסף מזוייף אלא גם אסור להחזיקו בבית, אלא אם יעשה בו סימן ברור ומובהק שלא יבואו לשלם בו בטעות. ואם קיבל כסף מזוייף, רשאי לדרוש מהקונה את התשלום על מה שמכר או שיחזיר לו את הממכר. ולעניין החזרת הכסף המזוייף למי שממנו קיבל; מצד הדין יש איסור למכור או למסור מטבע שנפחת או מזוייף לאדם שעשוי לרמות ולתת אותו לאחרים, אלא שסתם אדם אינו חשוד ולכן באופן סתמי מותר להחזיר את הכסף המזוייף למי שנתן לו אותו, אם אינו מוכן לשלם לו בלא זה. מקורות: גמ' כתובות יט, ב"מ נב, ב"ב פט, שו"ע חו"מ רכז א, יח, רלא א, מחנ"א אונאה ב, פתחי חושן אונאה, פרק יא הערה מו, פרק יב י. ברכה והצלחה הרב ש. ידידיה לוי
עוד בנושא מיסים וחוקי המדינה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il