שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות נוספות

להפקיד גט על תנאי למקרה של מוות

undefined

הרב יהודה אודסר

ט"ז טבת תש"פ
שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב הבנתי מרב שאסור ליהודי להפקיד גט בבית דין למקרה שתהיה שמועה שהוא מת שלא ניתן להתיר את האישה מעגינות (וכך גם סיבות אחרות כגון שדורש שתוותר על ירושת אביה). האם תוכל לכוון אותי למקור של הלכה זו בגמרא? תודה
תשובה
אכן בעבר היו מקרים בהם מסופר שגרשו בגט על תנאי, כמו בכהן גדול בערב יום הכיפורים (מסכת יומא דף יג) וכן ביוצאים למלחמות בית דוד שהיו כותבים גט על תנאי (גמרא לדעת רש"י כתובות ט:) אמנם בזמננו לא עושים זאת מכמה סיבות: א - הרמ"א כתב שהמנהג הוא שלא לגרש על תנאי אלא בצורך גדול כגון כהן גדול או חולה שחוששים לטירוף הדעת שלו (סימן קמ"ה סעיף ט ) וזאת מחשש לטעויות בכתיבת הגט על תנאי שרבו בו פרטי ההלכה. ב - בשולחן ערוך כתוב שכאשר מגרש על תנאי אז בזמן שבין נתינת הגט וקיום התנאי (חלות התנאי) אסור להתייחד רק בפני עד מחשש לקידושי ביאה. (אבן העזר קמח ב) וכן פסק הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל בתשובה בחלק אבן העזר (א) סימן קמ"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il