שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

לקום משום כבוד באמצע קריאת שמע

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ו טבת תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב! האם צריך לקום כאשר רב או בנאדם מבוגר עוברים לידי ואני באמצע הק"ש? והאם יש הבדל אם אני באמצע הפרשה ראשונה או בפרשה השנייה או שלישית?
תשובה
שלום וברכה בשו"ת "ציץ אליעזר" (חלק יד, סימן י) דן בשאלתך בדיוק, וכותב שאכן הייתה סברא לפטור את הקורא קריאת שמע מקימה ומהידור בפני רב מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. הוא מאריך לדון שם, ולמעשה מחלק בין חלקי התפילה השונים: בחלקי התפילה שמקורם מדברי חכמים - פסוקי דזמרא וברכות קריאת שמע - אכן צריך לעמוד בפני רב במהלך הקריאה. בזמן קריאת שמע עצמה, שזו מצוות עשה מהתורה - אין לעמוד בפני רב מדין שב ואל תעשה, מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. אתה יכול לעיין בתשובה שם כדי ללמוד את הסברות לכל צד, ובמה זה שונה מהדין שמופיע כבר במשנה במסכת ברכות, שמותר להשיב שלום לאדם מכובד אפילו באמצע פסוק. בברכת התורה הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il