ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב שבת ומועדים הלכות בישול כלליות

הכנת קפה פילטר בשבת

שאלה
האם במקרה של מזיגת מים חמים על הקפה שנמצא בסוג של מסננת אין איסור בורר? (לספרדים שהולכים לפי הרב עובדיה זצ"ל)
תשובה
שלום רב לשואל היקר! לכאורה נראה שניתן להקל בדבר לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל. אולם למעשה ראה בהרחבה. הרחבה: מבואר בגמ' בשבת (קלט:) שמותר לתת מים או יין צלולים לתוך המשמרת בשבת לסננם ואין לחוש לאיסור בורר, אך אם המים עכורים אסור. וכן נפסק בשו"ע (שי"ט י'), שהואיל ומים שיש בהם קיסמין דקים או קשים ראויים לשתיה בלי הסינון, מותר לסננם במשמרת, אבל אם הם עכורים אסור לסננם, והוסיף שלדעת הרמב"ם אפילו מים ויין צלולים אסור לסננם. אולם דעת רוב הפוסקים להתיר כדעה הראשונה בשו"ע (אליה רבה סקי"ח בשם האחרונים, מ"ב סקמ"א). ולמד מכאן מרן הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו חזו"ע (ח"ד עמ' רכ"ו) להתיר להשתמש בשבת בקומקום של תה שיש בפיו מסננת למניעת חדירת העלים של התה לתוך הכוס, אלא שטוב להמתין עד שעלי התה ירדו למטה. והנה בנידון השאלה כאשר המים נפגשים עם הקפה יש מקום לומר שבאותו זמן הם לא ראויים, וכמו כן יש צד להחמיר אם נאמר שיש להסתכל על נידון השאלה בב' חלקים, היינו שמתחילה נוצר הקפה ואח"כ יש תהליך סינון, אלא שאם נאמר שמדובר בפעולה אחת ישירה שהמים מקבלים טעם מהקפה ויורדים מיד, נראה שיש להקל על בסיס האמור לעיל. ומתוך דבריו לעיל, נראה שכיון שגם לפני וגם אחרי המים היו ראויים לשתיה, דומה הדבר למבואר בשו"ע לגבי מים ויין צלולים שלפני ואחרי הסינון היו ראויים לשתיה. אולם לפי הצדדים שהעלינו, יש להתיישב עוד בשאלה זו הלכה למעשה, ולכן יש להחמיר בדבר. בברכת השבת,
עוד בנושא הלכות בישול כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il