ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים תחבורה בשבת

נסיעה בשבת באוטובוס או רכבת של גויים

83
שאלה
האם מותר בשבת לנסוע בחו"ל באוטובוס או רכבת שיש בהם רוב גויים והכל נעשה מאליו, והנסיעה היא לצורך מצוה כגון בית כנסת?
תשובה
שלום וברכה ! אף אם היה מדובר במקרה שלכאורה אין איסור עצמי להצטרף לנסיעה כזו, כגון ברכבות ואוטובוסים שיש בהם רוב גויים, מכל מקום יש להמנע מכך משום חשש לאיסור "תחומין", "עובדין דחול", "זילותא דשבת", "מראית עין", "מוקצה", וחשש לחילול ה'. מקורות: הפוסקים ציינו את דברי הגמ' בביצה (כה:) שאסרה נשיאת אדם בכיסא מפואר המיועד לכך, משום זילותא דיו"ט (כמבואר בשו"ת פני יצחק ח"ה או"ח א' וב'). וכתב בספר דברי שאול (לג"ר שאול נתנזון, סי' ג') הובא בשו"ת חלקת יעקב (או"ח סי' קמ"ד): "אם חס וחלילה נתיר זאת, לא יוודע איפוא עניין שבת כלל, כי לא ישבות המסחר אף בשבת, כי יוכל לנסוע גם בשבת ומתוך כך יבוא להתיר כל המלאכות ח"ו, ועל כן אין להתיר". והוסיף שם החלקת יעקב: "והלכה זו נתקבלה בכל תפוצות ישראל, דאסור לנסוע ברכבת חשמלית בשבת וביו"ט". ומעין זה כתב באגרות משה (יו"ד ח"א סו"ס מ"ד), וז"ל: "ובדבר ליסע על האוטובוסים והרכבות ההולכים רק בעיר כו', חס וחלילה להתיר דבר מפורסם למעשה חול שנוסעים, העיקר לעשות מסחר ועבודה ואיכא בזה חילול השם גדול. ויש גם ראיה קצת לאיסור מהא דביצה דף כה:, וגם בכלל אין להורות קולא במילתא דתמיהא". וכן הורו הגרש"ז אויערבך זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל (קובץ בית אהרן וישראל חלק נ"ג עמ' ע"ב), והילקו"י (סי' רמ"ח סע' ה'-ו') שאין להקל בכך אפילו למי שרק בדרך זו יוכל להגיע לבית הכנסת, ואפילו כשיש לחוש שהדבר עלול להביאו לניתוק מוחלט מהיהדות. יש להוסיף שיש לחוש בנוסף לאיסור תחומין אם יוצא מחוץ לתחום ורבים אינם בקיאים בדין זה, כמו כן יש חשש לאיסור מוקצה בכרטיס כניסה לרכבת או לאוטובוס, וחשש לאיסור מראית עין אם אין הדבר נעשה בצנעה. עם זאת ראה בחזו"ע (ח"א המפליג בספינה סע' ז') ע"פ שו"ת זבחי צדק ושו"ת רב פעלים ושו"ת משפטי עוזיאל, שהקל במקום צורך לרופא או למוהל הנצרכים להגיע למקום מרוחק בעיר כשמן הנמנע ללכת שם ברגל. אולם בנידון השאלה ודאי לא מדובר בצורך רבים, וניתן להתפלל ולעשות שבת כהלכתה גם במקום מגורכם, לכן אין מקום להתיר זאת. בברכת השבת,
עוד בנושא תחבורה בשבת

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il