שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

שיעור שפופרת הנוד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו שבט תש"פ
שאלה
לרב שלום. כמה זה שיעור שפופרת הנוד לעניין השקת המקווה עם אוצר המי גשמים? ראיתי במקוה ליד ביתי שהוא קטן בגודל 5 ס"מ.
תשובה
שלום וברכה. שיעור "כשפופרת הנוד" לפי הגר"ח נאה - כ3.5 ס"מ, לחזו"א - כ5ס"מ, וכיום נהגו לעשות 6 ס"מ ואף יותר מכך מחשש ללכלוך או שמא יסתם, אך אינו לעיכובא. לכן גודל ההשקה במקוה שליד ביתך - כשר אף לדעת החזו"א. מקורות: ז"ל המשנה במקוואות (ו', ז'): "ערוב מקוואות כשפופרת הנוד, כעוביה וכחללה, כשתי אצבעות חוזרות למקומן". כלומר חיבור מקוה למים שאובים לטהרן, הינו כנקב ברוחב שפופרת שנותנים בפי הנוד, ששיעורו, חלל שניתן לסובב בו שתי אצבעות ברווח. ובתוספתא (מקוואות ה' ד'), מובא ששתי אצבעות שאמרו, בבינוניות של כל אדם ולט מארבעה בטפח. הר"ש והרא"ש, ביארו שבטפח יש ד' גודלים או שש אצבעות קטנות או חמש באצבע. ואצבע היא הבינונית ובה משערים. ונחלקו הראשונים באיזה אצבע מדובר מדברי הראשונים הנ"ל משמע שהכוונה לאצבע הקרובה לגודל, אולם לדעת הרמב"ם וכן הכריע מרן השו"ע (יו"ד סי' ר"א סעיף מ') שמדובר על שתי אצבעות ראשונים מן הארבעה שבפס היד. היינו שיעור קטן יותר. שיעור שפופרת הנוד יוצא בס"מ, לדעת הגר"ח נאה - כ3.5 ס"מ, ויש שכתבו 3.8 ס"מ ולכתחילה 4.8 ס"מ, ולדעת מרן החזו"א - כ5ס"מ, וכן מובא שהורה הסטייפלר זי"ע (מידות ושיעורי תורה עמ' שי"ג), וכיום נהגו לעשות 6 ס"מ ואף יותר מכך מחשש ללכלוך או שמא יסתם, אך אינו לעיכובא. אציין שנהגו לעשות את נקב ההשקה סמוך לסוף גובה המים מלמעלה וכדברי מרן השו"ע (שם) ע"פ התוספתא (מקוואות ד' ו'), וזה יוצא בערך בין 114 ס"מ ל120 ס"מ גבוה מרצפת המקוה, ובלבד שהחור יהיה בתוך המים (ראה מבנה מקוואות והכשרם פ"ג). שנזכה להטהר במי הדעת! בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il