ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

חשמל שתוקן במהלך שבת

40
שאלה
האם מותר להשתמש בחשמל שתוקן במהלך שבת?
תשובה
שלום רב לשואל היקר! נחלקו הפוסקים ביחס לשימוש בחשמל שתוקן בשבת (ע"י חברת החשמל): א. יש המתירים להשתמש (תורת המדינה עמ' 326, וכן עולה לכאורה מדברי החזו"ע שבת ח"ו עמ' קנ"ח, ילקו"י ח"ג עמ' נ'). ב. יש שכתבו לחלק בין שכונה גדולה שקרוב לודאי שיש בה חולה שיש בו סכנה או צורך בטחוני, שמותר להשתמש בחשמל שחודש, לבין מקום קטן או בית פרטי שאין בו צורך כזה, שאסור להשתמש (שש"כ ל"ב הערה קע"ד ע"פ הגרשז"א זצ"ל, הגר"מ אליהו זצ"ל במקראי קודש הרב הררי, ליל הסדר עמ' רי"ח, הליכות עולם ח"ד עמ' ל', ומש"כ לעיל בחזו"ע זו ההלכה האחרונה שכתב הגרע"י לפני שנפטר בתשע"ד, ושם נראה טעמו משום צורך בטחוני, ולפ"ז התיר רק משום פיקוח נפש). ג. יש מי שכתב לחלק, בין מצב שהחשמל קפץ וחזר אחרי זמן קצר (כמה דקות) שאז מותר להשתמש, שיש לתלות שהתיקון נעשה באופן אוטומאטי בחברת החשמל. לבין מקרה שחזר לאחר זמן יותר ארוך, שאז יש לחלק כאמור באות ב' בין מקום שיש בו חולים וכדומה לבין מקום שאין בו (מנוחת אהבה ח"א כ"ד א' 6). ד. יש האוסרים להשתמש לגמרי בחשמל אף שלא תוקן בשבת, מכמה טעמים שאין המקום לפורטם כאן (חזו"א סי' ל"ח ד', הגרי"ש אלישיב בספר קדושת השבת ובספר הלכות חשמל בשבת לרב הררי, וכן מורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א). למעשה הוראת פוסקים רבים כדעה הכתובה באות ב. בברכת השבת,
עוד בנושא שאלות כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il