שאל את הרב

  • הלכה
  • זקן ופיאות

הסרת שיער ע"י מכונה מהאף והאוזן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ה אדר תש"פ
שאלה
תודה רבה האם הוא הדין לגבי שיער החוטם והאוזניים או ששם הדבר מותר בכל מקרה?מדובר על מכשיר להסרת שיער מהמקומות הללו
תשובה
הדבר מותר, כיון שבזה ודאי שאינו מתדמה לנשים, וזה מצוי שגם גברים עושים כן, מחמת שהדבר מפריע ולעיתים מבייש. מקורות: ראה שו"ע (יו"ד קפ"ב א') ונושאי כליו, ובפרט ביסוד שעולה מדברי הש"ך שאין איסור לא ילבש כשאינו מתדמה בזה לאשה, ועושה כן לצורך. ובתוס' ((שבת נ: ד"ה בשביל) כתבו בעניין דומה, שאם הוא מתבייש מכך אין לך צער גדול מזה. ומעין זה כתב בשו"ת חוות יאיר (סי' ר"כ) שכל מה שנחשב כחיסרון, דינו כמום שאין בו משום לא ילבש. וכן הובא בשם הגרשז"א אויערבך לגבי הסרת שיער בין הגבות, שנחשב כמום ומותר להסירם (נשמת אברהם קפ"ב א'). בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il