שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סעודת ומשתה פורים

סעודת פורים מוקדם בבוקר

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אדר תש"פ
שאלה
שלום הרב. האם יש עניין לעשות סעודת פורים מוקדם בבוקר לאחר תפילת שחרית בהנץ החמה?
תשובה
שלום וברכה. המנהג הרווח לעשות את סעודת הפורים לאחר מנחה גדולה. אולם יש מעלה גדולה לעשותה מיד לאחר תפילת שחרית, ויש לכך מספר טעמים. וכך נוהגים המקובלים. מי שמשפחתו וחבריו נוהגים לקיים סעודה זו בצהריים, ניתן להציע לו, שיעשה סעודה קטנה בבוקר ויתן לפני כן מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ולאחר מכן בצהריים יקיים עם משפחתו סעודה ברוב עם. מקורות: כתב הרמ"א (תרצ"ה ב'): "ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית – הרשות בידו". המקור לדבריו, מתרומת הדשן, שם מבואר שכן נכון לעשותה בבוקר. כמו כן מבואר בפוסקים (עיין מ"ב שם) שמה שנהגו לעשותה לאחר מנחה, זה דוקא משום שלפני כן אנשים עסוקים במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. ואכן נראה בפשטות שאם אינו עסוק בכך, רשאי לכתחילה לעשותה מוקדם בבוקר. ויתר מכך כתב האליה רבה בשם השל"ה הקדוש (הובא בפמ"ג א"א ה') וז"ל: "המשובח מי שעושה סעודה בשחרית", וסיים שם הפמ"ג: "וכן אני נוהג". גם הרש"ש הקדוש (נהר שלום) כתב: "צריך להזהר ולהזדרז ולעשות הסעודה אחר תפילת שחרית לכמה טעמים הנודעים לי", והוסיף שם: "וגם בעוד שהאורות הנזכרים בתוקפם אחר התפילה ולא יסתלקו... לפיכך כמעט קבלתי עליי לעשות הסעודה אחר תפילת שחרית בעזרת ה' יתברך". וכך נהגו מגדולי המקובלים ובקרב כמה מקהילות החסידים. ההצעה שהבאנו לקיים שתי סעודות כדי להרוויח גם את מעלת הסעודה בבוקר וגם את מנהג ישראל לערוך סעודה ומשתה אחר הצהריים, ראיתי לאחר מכן, שכן כתב בליקוטי מהרי"ח (בשם ספר כסא רחמים) שכך נהגו בעל הייטב לב מסיגט, והגר"א זי"ע. שנזכה לקבל קדושת פורים באמת! בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il