שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

דין אונן לפני שבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י אדר תש"פ
שאלה
אחות של אשתי נפטרה היום ועדיין לא קברו אותה אלא לאחר השבת כיון שנפטרת נמצאת כרגע אצל המשטרה כדי לבדוק כיצד נפטרה. האם יש לאשתי דין של אנינות, ומתי נפסק בשבת. הם בבירורים טלפונים כל הזמן לגבי הנפטרת.
תשובה
יש לה כעת דין של אונן ואסורה בכל המצוות (עשה) ובברכות, כיון שהיא ומשפחתה עדיין עסוקים בעניינה של הנפטרת ובארגון לקראת הלויה. סמוך לכניסת שבת פוסקת האנינות. בצאת השבת חוזרת האנינות עד לקבורה. הרחבה: בשו"ע (יו"ד שמ"א ג') מבואר שמרגע שמסרו את הנפטר לכתפים, היינו לחברא קדישא נפטר מדין אנינות (ועיין גשה"ח י"ח א' ד'-ו'). לכאורה נראה שהוא הדין בנידון השאלה. אולם כיון שעדיין האחות עסוקה בטלפונים לטובת הנפטרת, ומתארגנים לקראת זמני ההלויה, עדיין שייך דין אנינות. וכן עולה מדברי הנוב"י (הובא בפת"ש שמ"א ס"ק כ"א). וראה בירושלמי שהביא הנוב"י (שם) שמשמע שחייבים כבר במצוות מרגע שמסרוהו לחברא קדישא, וכן כתב במ"ב (ע"א סק"ד). אולם בצרור החיים (אות ו') כתב שמנהג הספרדים שאף אם הקרובים אינם מתעסקים בענייני הנפטר, מכל מקום נמשכת האנינות עד הקבורה. וכתב שגם על בני אשכנז לנהוג כך. והטעם להחמיר כיון שב' טעמים לאנינות, א. מפני כבודו של מת, ב. מטעם שיהיה עסוק בטיפול צרכי המת. ולכן נראה שטעם א. שייך גם לאחר מכן (אולם ראה גשה"ח שם). וראה בילקו"י (ז' א') שאפילו סיכמו כבר עם החברא קדישא על הטיפול בענייני הנפטר, עדיין נמשכת האנינות. ומבואר בשו"ע (יו"ד שמ"א ב') וראה ש"ך (שם סקי"ב) שמזמן יציאת השבת חוזרים דיני אבלות, ויש לעשות הבדלה לאחר הקבורה עד שקיעת החמה של יום שלישי, כיון שעד אז עדיין ניתן להבדיל, שהארת שבת שעברה נמשכת עד שם. אולם דעת הבא"ח (ויצא כ"ג) וכה"ח (או"ח רצ"ט כ"ו) שיכול להבדיל רק עד יום ראשון בשם ומלכות, ולאחר מכן יאמר המבדיל בשם ומלכות. יש להעיר, שבמציאות כזאת, שרוצים לברר במשטרה כיצד המנוחה נפטרה, ורוצים לעשות ניתוח למת וכיוצא בזה, יש להתייעץ עם אנשי זק"א או רב מובהק המתעסק בעניינים אלו, לבחון האם אכן הדבר נצרך ומותר הכרחית, אחרת יש להמנע מכך. תנוחמו מן השמיים,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il