שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חתונה ושבע ברכות

שבע ברכות ללא הכלה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אדר תש"פ
שאלה
האם אפשר לברך שבע ברכות ברכות ללא הכלה?
תשובה
שלום רב ! אף שהסעודה נערכה לכבודם, אין לברך שבע ברכות בהעדר החתן או הכלה. מקורות: הנה נחלקו הראשונים בנידון זה, דעת הר"ן (סוכה כה:) ועוד ראשונים, שמספיק שיהיו בסעודה החתן או הכלה, אולם לדעת כמה ראשונים, ביניהם הריטב"א (כתובות ח.), והאגודה (כתובות סי' ז') שהחתן והכלה צריכים להשתתף בסעודה כדי לברך. וכתב בעזר מקודש (סי' ס"ב סע' ח'), אפילו אם הגיעו רק בסופה. ואף שיש שפסקו (יש"ש כתובות פ"א סי' כ', דבר משה ח"א כ"ט) שניתן לברך אפילו אם החתן בלבד נמצא בסעודה, ויש המקילים עוד יותר (שלחן גבוה בהשמטות סוף חלק או"ח, אמרי דוד סי' מ"א), וסוברים שאפילו אם לא נמצאים החתן והכלה אלא שהסעודה נערכה לכבודם, ניתן לברך. מכל מקום יש לחוש לדעת הראשונים הנ"ל מצד ספק ברכות להקל (ראה שו"ת מהר"מ שיק סי' צ', מהר"י אסאד סי' י"ב, שו"ת יבי"א ח"ו סי' ט'). בברכת מזל טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il