ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב שבת ומועדים חמץ וכשרות מוצרים לפסח

האם נייר סופג כשר לפסח?

שאלה
שלום. האם יש בעיה במגבת נייר (נייר סופג) שלא מאושר לפסח? בדרך כלל אנו קונים מאושר לפסח אך עכשיו יש של חברת טאץ שלא כתוב עליו כשרות לפסח.
תשובה
שלום רב. הנייר הסופג המצוי כיום, עשוי לרוב מעמילן תפוחי אדמה, ועוד נראה שהוא פסול לאכילת כלב, ולכן ניתן להשתמש בו ללא כשרות. הרחבה: בדרך כלל, בכל נייר סופג יש כ5% של עמילן, שיתכן שהוא חמץ. אולם בעדכון כשרות של הרה"ר לישראל נמסר שהנייר סופג שמצוי כיום בארץ ישראל ברובו המוחלט, אין תוספת עמילן חיטה או תירס אלא עמילן תפוחי אדמה, ויש חברה שמייבאת נייר סופג מטורקיה שאין בו כלל עמילן. וכן שמעתי מכמה ת"ח שעשו בירור בעניין וכמעט שאין כלל בארץ נייר סופג עם חמץ. יש להוסיף לאמור, שניתן להקל כיון שברמב"ם ובשו"ע (תמ"ב ג') מבואר שבגדים שכיבסו אותם בחלב חיטה וניירות שדבקום בחמץ, מותר לקיימם כיון "שאין צורת החמץ עומדת", וכתב במ"ב (שם סקט"ו) שאפילו אם מעט החמץ ניכר מבחוץ. וכתב החזו"א לבאר (או"ח סי' קט"ז סקי"ד ד"ה תמ"ב) שהחמץ מתבטל והופך להיות חלק מהבגדים והניירות, ודומה לחמץ שייחדוהו לישיבה וטחוהו בטיש שמותר לקיימו בפסח. עיין שם. ומדברי הרמ"א שם, משמע שאם אין החמץ נראה מבחוץ, כולם מודים שנחשב שאין צורת החמץ עומדת. כמו כן נראה בפשטות שאף אם היה חמץ הוא נפסל לאכילת כלב, אלא שבזה אולי היה מקום להחמיר, וכפי שכתב בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ה סי' קכ"ה) לגר"מ שטרנבוך שליט"א, וטעמו משום שאף שהעמילן נבלע בנייר ומותר לקיימו בפסח לעניין "בל יראה", מכל מקום עדיין יש בו איסור הנאה, הואיל ויש שדות שזורעים החיטים לצורך העמילן בנייר, ואם כן יש בו חשיבות שנועד לכך, ולכן כתב שם להזהר במגע הנייר עם אוכל חם. אולם כאמור מעיקר הדין אין לחוש לכך. בברכת פסח כשר ושמח,
עוד בנושא חמץ וכשרות מוצרים לפסח
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il